< :: Admitere UniTBV :: Admitere - Universitatea "Transilvania" din Braşov


Alocarea locurilor bugetate şi a burselor

Sunt eligibili pentru locuri bugetate doar candidații care au obținut media de absolvire a ciclului de licență de minim 8,50 (media aritmetică între media anilor de studii de licență și media examenului de licență).

I. Alocarea locurilor bugetate
Ierarhizarea candidaților eligibili pentru locuri bugetate, care au obţinut la examenul de specialitate minim media 8 (opt), se efectuează pe conducători de doctorat, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere. Candidații cu medie egală se ordonează în ordinea descrescătoare a mediei anilor de studii de licenţă.
Ierarhizarea candidaților eligibili pentru locuri bugetate (cu media anilor de licență minim șapte), declarați admiși (cu note la colocviu de minim opt) se efectuează pe conducători de doctorat în ordinea descrescătoare a mediei de admitere. Candidații cu medie egală se ordonează în ordinea descrescătoare a mediei anilor de studii de licenţă.

Criteriile de atribuire a locurilor bugetate sunt următoarele:
Criteriul I.1. Conducătorii de doctorat titulari (T), care au candidaţi eligibili, sunt eligibili pentru un (1) loc bugetat, cu condiția îndeplinirii standardelor minimale de abilitare specifice domeniului în care au dreptul de a conduce doctorate, în vigoare la momentul începerii sesiunii de admitere la doctorat 2017.
Locul bugetat se acordă candidatului clasat pe prima poziție pentru fiecare conducător de doctorat eligibil.

Criteriul I.2. În cazul în care numărul locurilor bugetate este mai mic decât numărul conducătorilor de doctorat titulari eligibili, cu candidați eligibili, conform criteriului I.1, atribuirea locurilor bugetate se va face pe baza unei ierarhizări pe domeniile de doctorat din IOSUD-UTBv (pentru domeniile în care există conducători de doctorat eligibili şi candidaţi eligibili),, alocând 1 loc bugetat pe domeniu de doctorat candidaților de pe prima poziție din fiecare domeniu.
Repartizarea locurilor bugetate disponibile după această primă alocare se va face pe baza ierarhizării candidaților eligibili (de la conducătorii eligibili), în funcție de media de admitere (indiferent de domeniul de doctorat). La medie de admitere egală, locul bugetat se atribuie candidatului cu media mai mare în timpul anilor de licență.

Criteriul I.3. În cazul în care numărul locurilor bugetate este mai mare decât numărul celor atribuite prin criteriul I.1, locurile bugetate rămase neocupate se distribuie după următoarele criterii, aplicate progresiv până la epuizarea locurilor bugetate:

  1. câte un loc pentru candidaţii eligibili de pe prima poziţie la conducătorii titulari (T) care nu îndeplinesc standardele minimale de abilitare;
  2. câte un loc pentru candidaţii eligibili de pe prima poziţie la conducătorii pensionari (P) şi externi (EXT) afiliați SDI ;
  3. câte un loc pentru candidaţii eligibili de pe poziţia a doua la conducătorii titulari eligibili conform criteriului I.1;
  4. câte un loc pentru candidaţii eligibili de pe poziţia a doua la conducătorii titulari care nu îndeplinesc standardele minimale de abilitare;
  5. câte un loc pentru candidaţii eligibili de pe poziţia a doua la conducătorii pensionari şi externi ş.a.m.d (dacă este cazul).

În atribuirea locurilor pe baza acestor criterii (i-v aplicate succesiv) se ține seama de ierarhizarea candidaților pe baza mediei de admitere, locurile bugetate fiind atribuite candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. La medie de admitere egală, locul bugetat se atribuie celui cu media mai mare în timpul anilor de licență.

În cazul suplimentării numărului de locuri bugetate:

  • locurile bugetate suplimentare se distribuie aplicând criteriile I.1 - I.3.
  • dacă nu mai sunt candidați pentru locuri bugetate, locurile rămase se oferă candidaților care au optat pentru locuri cu taxă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

II. Alocarea burselor de studii doctorale
Criteriul II.1. Primul clasat la fiecare domeniu de doctorat primește bursă de la bugetul de stat. La medie de admitere egală, bursa se atribuie candidatului cu media mai mare în timpul anilor de licență, iar în cazul în care şi această medie este egală departajarea candidaţilor se face în funcţie de media de la examenul de specialitate.
Locul bugetat se acordă candidatului clasat pe prima poziție pentru fiecare conducător de doctorat eligibil.

Criteriul II.2. Bursele nealocate se distribuie candidaților declarați admiși pe locuri bugetate, dar care nu au primit bursă după aplicarea criteriului II.1. Distribuirea burselor alocate în acest mod se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere (indiferent de domeniul de doctorat). La medie egală, bursa se atribuie candidatului cu media mai mare în timpul anilor de licență, iar în cazul în care şi această medie este egală departajarea candidaţilor se face în funcţie de media de la examenul de specialitate.
Repartizarea locurilor bugetate disponibile după această primă alocare se va face pe baza ierarhizării candidaților eligibili (de la conducătorii eligibili), în funcție de media de admitere (indiferent de domeniul de doctorat). La medie de admitere egală, locul bugetat se atribuie candidatului cu media mai mare în timpul anilor de licență.

Locurile bugetate fără bursă se vor aloca candidaților admiși pe locuri bugetate rămași după alocarea burselor.
În cazul suplimentării numărului de burse se aplică Criteriul II.2.

II. Alocarea locurilor cu taxă
Pentru distribuirea locurilor în regim cu taxă, în situaţia în care numărul candidaţilor este mai mare decât numărul locurilor disponibile stabilite de Senatul universitar, clasamentele candidaților ce au optat (și) pentru locuri cu taxă se efectuează pe domenii de doctorat în ordinea descrescătoare a mediei de admitere. Candidații cu medie egală se ordonează în ordinea descrescătoare a mediei anilor de studii de licenţă.

Criteriul III.1. Primul clasat la fiecare domeniu de doctorat primește locul cu taxă. La medie egală, locul se atribuie candidatului cu media mai mare în timpul anilor de licență.
Locul bugetat se acordă candidatului clasat pe prima poziție pentru fiecare conducător de doctorat eligibil.

Criteriul III.2. Locurile nealocate se distribuie candidaților rămași în concurs după aplicarea criteriului III.1. Distribuirea locurilor cu taxă disponibile se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere (indiferent de domeniul de doctorat). La medie egală, locul se atribuie candidatului cu media mai mare în timpul anilor de licență.