Calendarul admiterii la studii universitare de licență.


Sesiunea Septembrie 2017

   
Data/Perioada  Activități desfăşurate 
6 - 9 septembrie 2017 1   Înscrieri la toate facultățile.
Candidații cetățeni români – la sediile facultăților;
Cetățeni din țări UE şi terțe UE şi românii de pretutindeni, în clădirea Rectorat, Bd. Eroilor nr.29
10 - 11 septembrie 2017   Desfășurarea probelor practice și a probelor scrise la Facultatea de Muzică, Facultatea de Educație Fizică și Sporturi Montane, Facultatea de Medicină (datele exacte pentru fiecare probă vor fi afișate pe pagina web a admiterii)
12 septembrie 2017 2  Afișarea listelor cu candidații admiși la toate facultățile (Liste faza I)
13 - 15 septembrie 2017   Confirmare loc
(Depunerea actelor de studii în original sau confirmarea în scris, pentru candidații admiși pe locurile fără taxă.
Plata primei tranșe a taxei de școlarizare pentru candidații admiși pe locurile cu taxă - prin OP sau la casierii)
18 septembrie 20172   Afișarea listelor în urma redistribuirii (Liste faza a II-a)
19-20 septembrie 2017   Confirmare loc
21 septembrie 2017 2   Afișarea listelor finale de admitere pentru sesiunea septembrie 2017 (Liste finale septembrie)
22 septembrie 2017   Afișarea listelor de admitere cumulate (sesiunile iulie și septembrie)
25 - 26 septembrie 2017   Redistribuirea locurilor rămase neocupate

1 Înscrierile la formele de învățământ cu frecvență redusă (IFR), respectiv la distanță (ID), cu concurs de dosar, continuă până în data de 20.09.2017 ora 12.00, după un program stabilit de fiecare facultate în parte și afișat pe site-ul acesteia.

Înscrierile la formele de învățământ cu frecvență redusă (IFR), respectiv la distanță (ID), cu probe de concurs, continuă până în data de 18.09.2017 ora 12.00, după un program stabilit de fiecare facultate în parte și afișat pe site-ul acesteia. In perioada 19-20.09.2017 vor fi programate probele de concurs.
Informații suplimentare sunt disponibile pe paginile web ale facultăților.

2 Pentru perioada şi intervalul orar de depunere acte / confirmare a locurilor de către candidații nou admiși în fazele finale vă rugăm consultați cu atenție contractul de admitere