< :: Admitere UniTBV :: Admitere - Universitatea "Transilvania" din BraşovCondiţii de înscriere la concursul de admitere pentru candidaţii de etnie rromă

Indiferent de programul de studii pentru care se optează, înscrierea acestor categorii de candidaţi se face centralizat, la Comisia centrală a universităţii, în clădirea Rectorat, bd. Eroilor nr. 29, Braşov.

  1. Numărul de locuri finanțate de la bugetul de stat repartizate anual Universității Transilvania din Brașov pentru această categorie de candidaţi se alocă, de regulă, în funcție de opțiunile candidaților.
  2. Opţiunile candidaţilor se stabilesc la nivelul domeniilor de licenţă existente în fiecare facultate. Pe fişele de înscriere, candidaţii pot opta pentru oricare din domeniile de studii existente la facultatea la care se înscriu.
  3. Dosarul de concurs va cuprinde, pe lângă actele solicitate de facultate, o recomandare, emisă de una din organizaţiile legal constituite ale rromilor, indiferent de domeniul acestora de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia rromă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză.
  4. Calendarul înscrierii şi afişarea rezultatelor pentru această categorie de candidați sunt afișate pe pagina web a universității