< :: Admitere UniTBV :: Admitere - Universitatea "Transilvania" din Braşov


CONDUCĂTORI DE DOCTORAT

Lista conducătorilor de doctorat, pe domenii și facultăți, poate fi consultată la adresa
http://www.unitbv.ro/doctorat/Domeniiconducatori.aspx


În Universitatea Transilvania din Braşov, un conducător de doctorat poate îndruma simultan maxim 8 studenți doctoranzi, aflați în diverse stadii ale studiilor de doctorat.Excepțiile motivate de la această regulă se aprobă de Senatul universitar până la începerea sesiunii de admitere (înscrierea candidaților).

Tematica şi, după caz, temele propuse pentru concursul de admitere şi bibliografia pentru examen sunt stabilite de conducătorul de doctorat și vor putea fi consultate pe website-ul SDI la avizierele departamentelor didactice în cadrul cărora activează conducătorii de doctorat, după data de 28 iulie 2017.