ADRESE CORPURI DE CLĂDIRI

Aula, Str. Iuliu Maniu nr. 41A, 500091 Braşov
         Aula Universităţii Transilvania din Braşov
         Biblioteca Universităţii Transilvania din Braşov


Rectorat, B-dul Eroilor nr. 29, 500036 Braşov
          Rectoratul Universităţii Transilvania din Braşov
          Departamentele şi serviciile Universităţii


Corpul A, Colina Universităţii, Str. Universităţii nr. 1, 500068 Braşov 
          Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial
          Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
          Facultatea de Ştiinte Economice şi Administrarea Afacerilor


Corpurile B - I, Colina Universităţii, Str. Universităţii nr. 1, 500068 Braşov 
         Facultatea de Design de Produs şi Mediu


Corpul J, Str. Turnului nr. 5, 500152 Braşov 
         Facultatea de Construcţii


Corpul K, Str. Nicolae Bălcescu nr.56, 500019 Braşov
         Facultatea de Medicină
         Facultatea de Psihologie şi Ştiintele Educaţiei


Corpul L, Colina Universităţii, Str. Universităţii nr. 1, 500068 Braşov
         Facultatea de Ingineria Lemnului


Corpul N, Str. Politehnicii nr. 1, 500024 Braşov
         Facultatea de Inginerie Mecanică
         Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinta Calculatoarelor
         Facultatea de Alimentatie şi Turism


Corpul P, Str. Iuliu Maniu nr. 50, 500091 Braşov
         Facultatea de Matematică şi Informatică


Corpul Q, Colina Universităţii, Str. Universităţii nr. 1, 500068 Braşov 
          Facultatea de Educaţie Fizică şi Sporturi Montane


Corpul S, Str. Şirul Beethoven nr. 1, 500123 Braşov
         Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere


Corpul T, B-dul Eroilor 25, 500030 Braşov
         Facultatea de Drept
         Facultatea de Sociologie şi Comunicare
         Facultatea de Litere


Corpul V, Str. Mihai Viteazul nr. 5, 5000174 Braşov
         Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor


Corpul W, Colina Universităţii, Str. Universităţii nr. 1, 500068 Braşov
         Cantina Universităţii


Corpul Z, Str. Andrei Şaguna nr. 2, 500123 Braşov
         Facultatea de Muzică