Criterii de admitere pentru candidaţii olimpici care pot fi admişi în învăţământul superior fără concurs


 1. Candidaţii la studiile universitare de licenţă, care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de către ministerul de resort, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locurile finanţate de la buget, pentru un program de licenţă. De această prevedere se poate beneficia o singură dată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
 2. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri naţionale sau pe grupe de ţări, pot fi înmatriculaţi în învăţământul superior fără admitere, în cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la buget, la domeniile de licenţă corespunzătoare disciplinelor la care au concurat şi dacă au obţinut: premiul I, II sau III.
 3. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat au dreptul să fie înmatriculaţi în învăţământul superior fără admitere, pe locurile finanţate de la buget la domeniul Educaţie fizică şi sport, dacă au obţinut următoarele performanţe sportive:
  • Premiul I, II sau III la Olimpiade, Campionate mondiale, europene, Campionate naţionale organizate de Federaţiile disciplinelor olimpice, Olimpiada naţională a sportului şcolar în ultimii 3 ani calendaristici.
  Înmatricularea în învăţământul superior a absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat, fără examen de admitere, pe locurile bugetate, la domeniul Educaţie fizică şi sport, se va face numai pentru programele de studii Educaţie fizică şi sportivă şi Sport şi performanţă motrică.
  La programul de studii Kinetoterapie şi motricitate specială, înmatricularea fără examen de admitere este posibilă doar în condiţiile paragrafului 2.
 4. Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale pot urma, la cerere, cu aprobarea Consiliului de administraţie, cursurile celui de-al doilea program de studiu în instituţii de învăţământ superior de stat, fără taxe de şcolarizare.
 5. Absolvenţii de liceu care se încadrează în categoriile de mai sus pot să se înscrie la facultăţile din cadrul universităţii. Dosarul va cuprinde actele necesare de înscriere, în original.
 6. Comisiile pe facultăţi vor analiza solicitările acestei categorii de candidaţi și vor comunica până la data de 20.07.2016 Comisiei pe universitate lista lor nominală, menţionând domeniul/domeniile la care aceştia sunt admişi, precum şi olimpiada/concursul la care au fost câştigători şi anul obţinerii premiului, pentru comunicarea către ministerul de resort.
Pentru domeniile/programele de studii pentru care se poate opta fără concurs de admitere, în funcţie de olimpiadele şi premiile obţinute de candidaţi faceţi CLICK AICI.