ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 2017

În Universitatea Transilvania din Braşov, admiterea candidaţilor la studiile universitare de doctorat se face prin concurs, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, HG 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare, şi OMECS 6102/2016 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat în anul universitar 2017-2018.
Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează prin concurs pentru următoarele forme de învăţământ: cu frecvenţă cu bursă (buget), cu frecvenţă fără bursă (buget), cu frecvență cu taxă, cu frecvență redusă fără taxă (buget), cu frecvență redusă cu taxă.
Candidaţii care au fost exmatriculaţi anterior de la studii universitare de doctorat finanţate de la bugetul de stat au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă.

Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidaţii vor accesa platforma de admitere on-line pentru preînregistrare și se vor prezenta ulterior la secretariatul SDI cu actele necesare pentru finalizarea procedurii de înscriere.
Platforma de înscrieri online rămâne deschisă pe toată perioada înscrierilor.