ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 2016

În Universitatea Transilvania din Braşov, admiterea candidaţilor la studiile universitare de doctorat se face prin concurs, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, HG 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare, şi OMECS 3107/2016 privind Metodologia cadru de organizare a admiterii în ciclurile de studii universitare pentru anul universitar 2016-2017.
Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează prin concurs pentru următoarele forme de învăţământ: cu frecvenţă cu bursă (buget), cu frecvenţă fără bursă (buget), cu frecvență cu taxă, cu frecvență redusă fără taxă (buget), cu frecvență redusă cu taxă.

Pentru facilitarea procesării documentelor de înscriere, recomandăm candidaților utilizarea formularului de înscriere online.
Platforma de înscrieri online rămâne deschisă pe toată perioada înscrierilor.