Universitatea Transilvania din Braşov organizează admitere la cele trei cicluri de învăţământ.
UniTBV susţine performanţa
Programul urmăreşte susţinerea financiară a elevilor performanţi pentru a studia în cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.
Programul se adresează elevilor din clasa a XII-a care îndeplinesc cumulativ condițiile: media notelor din clasele IX-XI este mai mare sau egală cu nota 8 şi venitul mediu pe membru de familie din luna aprilie 2017 este mai mic sau egal cu 1250 lei brut. CLICK AICI pentru detalii

Metodologie admitere pentru ciclurile de studii de licenţă şi masterat

Informaţii pentru următoarele categorii de candidaţi:ADRESĂ

CONTACT

Bd. Eroilor nr.29,
500036 Brasov, Romania
Tel: +40 268 413000
Fax: +40 268 410525
E-mail: admitere@unitbv.ro