Universitatea Transilvania din Braşov organizează admitere la cele trei cicluri de învăţământ.
UniTBV susţine performanţa
Programul urmăreşte susţinerea financiară a elevilor performanţi pentru a studia în cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.
Programul se adresează elevilor din clasa a XII-a care îndeplinesc cumulativ condițiile: media notelor din clasele IX-XI este mai mare sau egală cu nota 8 şi venitul mediu pe membru de familie din luna aprilie 2017 este mai mic sau egal cu 1250 lei brut. CLICK AICI pentru detalii

Metodologie admitere pentru ciclurile de studii de licenţă şi masterat

Informaţii pentru următoarele categorii de candidaţi:
Cetăţenii statelor membre ale UE, ai statelor aparţinand spaţiului economic european şi ai Confederaţiei Elveţiene


Cetăţeni din state terţe UE


Români de pretutindeni


Candidaţi de etnie rromă


Olimpici care pot fi admişi fără concurs


Informaţii referitoare la continuarea de studii la ciclurile de licenţă


ADRESĂ

CONTACT

Bd. Eroilor nr.29,
500036 Brasov, Romania
Tel: +40 268 413000
Fax: +40 268 410525
E-mail: admitere@unitbv.ro