LOCURI DISPONIBILE DOCTORAT


 
Admiterea la doctorat în Universitatea Transilvania din Brașov se face pe locuri bugetate (fără plata taxelor de școlarizare) și locuri cu taxă (cu plata taxelor de școlarizare).

Numărul de locuri bugetate Numărul de locuri bugetate (granturi de studii) și numărul de burse de doctorat alocate de MEN pentru anul universitar 2017/2018 este după cum urmează:


LOCURI BUGETATE

I. Locuri bugetate pentru:
- cetățeni români
- cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene
- cetățeni ai statelor aparținând Spațiului Economic European
- cetățeni ai Confederației Elvețiene
 TOTAL locuri  Locuri cu bursă  Locuri fără bursă
 60  30  30


Numărul de locuri cu taxă aprobat de Senatul Universității Transilvania din Brașov, pt anul 2017/2018: 100 locuri