TAXE DE ÎNSCRIERE DOCTORAT

Cuantumul taxelor de înscriere la concursul de admitere la doctorat 2017 este următorul:

   
Facultatea  Taxa de înscriere
(lei)
Inginerie Mecanică   150
Inginerie Tehnologică şi Management Industrial  150
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor   150
Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor   150
Silvicultură şi Exploatări Forestiere   150
Ingineria Lemnului   150
Construcţii   150
Alimentaţie şi Turism   150
Design de Produs şi Mediu   150
Matematică şi Informatică   150
Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor   150
Educaţie Fizică şi Sporturi Montane   150
Muzică   160
Medicină   250
Litere   150