TAXE DE ÎNSCRIERE

     
Facultatea  Taxa înscriere
(lei)
Observaţii
Inginerie Mecanică   150 Licenţă (Zi+FR)
Inginerie Tehnologică şi Management Industrial  150 Licenţă (Zi+ID)
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor   150 Licenţă Zi
Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor   150 Licenţă Zi
Silvicultură şi Exploatări Forestiere   150 Licenţă (Zi+ID)
Ingineria Lemnului   150 Licenţă (Zi+FR)
Construcţii   150 Licenţă Zi
Alimentaţie şi Turism   150 Licenţă Zi
Design de Produs şi Mediu   150 Licenţă Zi
Matematică şi Informatică   150 Licenţă (Zi+ID)
Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor   150 Licenţă (Zi+ID)
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei   150 Licenţă (Zi+ID)
Educaţie Fizică şi Sporturi Montane   150 Licenţă (Zi+FR)
Muzică   160 Licenţă Zi
Medicină   180 Licenţă Zi - Medicnă
150 Licenţă Zi - AM, BFKT, LC
Litere   150 Licenţă (Zi+ID)
Drept   150 Licenţă (Zi+FR)
Sociologie şi Comunicare   150 Licenţă Zi