TAXE DE ŞCOLARIZARE (PENTRU FORMELE DE DOCTORAT CU TAXĂ)

Cuantumul taxelor de şcolarizare pentru doctoranzii admiși la formele de doctorat cu taxă, pentru anul universitar 2017-2018, este următorul:

   
Facultatea  Taxa şcoalarizare
(lei)/an
Inginerie Mecanică   3500
Inginerie Tehnologică şi Management Industrial  3500
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor   3500
Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor   3500
Silvicultură şi Exploatări Forestiere   3500
Ingineria Lemnului   3500
Construcţii   3500
Alimentaţie şi Turism   3500
Design de Produs şi Mediu   3500
Matematică şi Informatică   3500
Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor   4500
Educaţie Fizică şi Sporturi Montane   4500
Muzică   6000
Medicină   6000
Litere   3500