Taxe de şcolarizare valabile pentru anul universitar 2017-2018

     
Facultatea  Taxa şcoalarizare
(lei)
Observaţii
Inginerie Mecanică   3000 Licenţă (Zi+FR)
Inginerie Tehnologică şi Management Industrial  2800 Licenţă (Zi+ID)
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor   2800 Licenţă Zi
Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor   3000 Licenţă Zi
Silvicultură şi Exploatări Forestiere   2800 Licenţă (Zi+ID)
3000 Licenţă Zi - Măsurători terestre şi cadastru
Ingineria Lemnului   2800 Licenţă (Zi+FR)
Construcţii   2800 Licenţă Zi
Alimentaţie şi Turism   2800 Licenţă Zi
Design de Produs şi Mediu   2800 Licenţă Zi
Matematică şi Informatică   2800 Licenţă (Zi+ID)
Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor   3000 Licenţă (Zi+ID)
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei   3000 Licenţă (Zi+ID)
Educaţie Fizică şi Sporturi Montane   3000 Licenţă Zi - EFS, SPM
3500 Licenţă Zi - KMS
3000 Licenţă FR
Muzică   5500 Licenţă Zi - Instrumente, Canto
2800 Licenţă Zi - Pedagogie muzicală
Medicină   6000 Licenţă Zi - Medicnă
4000 Licenţă Zi - Asistenţă medicală generală
4500 Licenţă Zi - Balneofiziokinetoterapie
3200 Licenţă Zi - Laborator clinic
Litere   2800 Licenţă (Zi+ID)
Drept   2800 Licenţă (Zi+FR)
Sociologie şi Comunicare   2800 Licenţă Zi