CALENDAR ADMITERE DOCTORAT


 • Înscrieri: 4-19 septembrie 2017, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 şi 15.00, la Secretariatul Şcolii Doctorale Interdisciplinare (cam. 206-207, etaj II, clădirea Rectorat, B-dul Eroilor nr. 29);
 • Verificare, centralizare date candidați înscriși: 20 septembrie 2017;
 • Centralizare propuneri, avizare comisii admitere: 21 septembrie 2017;
 • Desfășurare examene specialitate (concursul de admitere): 22-27 septembrie 2017 (pentru toate domeniile și formele de studii de doctorat, conform planificărilor propuse de conducătorii de doctorat, avizate de SDI);
 • Centralizare și procesare date: 28-29 septembrie 2017;
 • Afişare rezultate preliminare: 29 septembrie 2017;
 • Depunere contestații: 30 septembrie 2017, interval orar 9:00-13:00, sediul SDI (Rectorat, et. II, cam. 206-207);
 • Analiză / soluționare contestații: 1 octombrie 2017;
 • Afișare rezultate finale, după rezolvare contestaţii: 1 octombrie 2017;
 • Semnarea contractelor de studii de doctorat în vederea înmatriculării: 30 septembrie -1 octombrie 2017;
 • Înmatriculare candidați admiși, prin decizie a Rectorului UTBv: 1 octombrie 2017;
 • Generarea şi afişarea listelor cu rezultatele finale (candidaţi admişi şi înmatriculaţi): 1 octombrie 2017.