Calendarul admiterii la studii universitare de licență.


Sesiunea Iulie 2017

     
 Faza  Data/Perioada  Activități desfăşurate 
Înscrieri   10–16 iulie 2017   Înscrieri la toate facultățile.
Candidații cetățeni români – la sediile facultăților;
Cetățeni din țări UE şi terțe UE şi românii de pretutindeni, în clădirea Rectorat, Bd. Eroilor nr.29
10–12 iulie 2017   Înscrieri olimpici şi candidați rromi pentru toate facultățile
Înscrierile se fac centralizat, în clădirea Rectorat, Bd. Eroilor nr.29
12 iulie 2017   Afişare liste cu candidații olimpici şi candidați rromi admişi
17–19 iulie 2017   Desfăşurarea probelor practice și a probelor scrise la Facultatea de Muzică, Facultatea de Educație Fizică şi Sporturi Montane, Facultatea de Medicină (datele exacte pentru fiecare probă vor fi afișate pe pagina web a admiterii)
FAZA I   20 iulie 2017   Afişarea listelor cu candidații admişi la toate facultățile (Liste faza I)
21-26 iulie 2017   Confirmare loc (toate facultăţile cu exceptia Facultăţii de Medicină).
(Depunerea actelor de studii în original sau confirmarea în scris, pentru candidații admişi pe locurile fără taxă.
Plata primei tranşe a taxei de şcolarizare pentru candidații admişi pe locurile cu taxă - prin OP sau la casierii).
21-27 iulie 2017   Confirmare loc (numai pentru Facultatea de Medicină).
(Depunerea actelor de studii în original sau confirmarea în scris, pentru candidații admişi pe locurile fără taxă.
Plata primei tranşe a taxei de şcolarizare pentru candidații admişi pe locurile cu taxă - prin OP sau la casierii).
FAZA
a II-a
27 iulie 20171   Afişarea listelor în urma redistribuirii (Liste faza a II-a) (toate facultăţile cu exceptia Facultăţii de Medicină) .
28 iulie – 29 august 2017   Confirmare loc (toate facultăţile cu exceptia Facultăţii de Medicină).
28 iulie 20171   Afişarea listelor în urma redistribuirii (Liste faza a II-a) (numai pentru Facultatea de Medicină).
29 iulie – 29 august 2017   Confirmare loc (numai pentru Facultatea de Medicină).
FAZA
a III-a
30 august 2017 1   Afişarea listelor în urma redistribuirii (Liste faza a III-a)
31 august – 4 septembrie 2017   Confirmare loc
FAZA
a IV-a
5 septembrie 2017 1  Afișarea listelor în urma redistribuirii (Liste faza a IV-a). Comunicarea locurilor rămase disponibile pentru sesiunea septembrie 2017
6 - 20 septembrie 2017   Confirmare loc.
FAZA
FINALĂ
21 septembrie 2017   Afișarea listelor finale de admitere pentru sesiunea iulie 2017 (Liste finale iulie).

1Pentru perioada şi intervalul orar de depunere acte / confirmare a locurilor de către candidații nou admiși în fazele finale vă rugăm consultați cu atenție contractul de admitere