Calendarul admiterii la studii universitare de masterat.


Sesiunea septembrie 2017 1

   
Data/Perioada  Activități desfăşurate 
6 - 9 septembrie 2017 1   Înscrieri la toate facultățile. 2
Candidații cetățeni români – la sediile facultăților;
Cetățeni din țări UE şi terțe UE şi români de pretutindeni, în clădirea Rectorat, Bd. Eroilor nr.29
10 - 11 septembrie 2017   Desfășurarea probelor de concurs
12 septembrie 2017 3   Afişarea listelor cu candidații admişi la toate facultățile 1 (Liste faza I)
13 -15 septembrie 2017   Confirmare loc
(Depunerea actelor de studii în original sau confirmarea în scris, pentru candidații admişi pe locurile fără taxă.
Plata primei tranşe a taxei de şcolarizare pentru candidații admişi pe locurile cu taxă - prin OP sau la casierii).
18 septembrie 2017 3   Afişarea listelor refăcute în urma redistribuirii (Liste faza a II-a) 2
19 - 20 septembrie 2017   Confirmare loc
21 septembrie 2017 3   Afișarea listelor finale de admitere pentru sesiunea septembrie 2017 (Liste finale septembrie) 2
22 septembrie 2017   Afișarea listelor de admitere cumulate (sesiunile iulie și septembrie)
25 - 26 septembrie 2017   Redistribuirea locurilor rămase neocupate

1 Înscrierile la formele de învățământ cu frecvență redusă (IFR), respectiv la distanță (ID), cu probe de concurs, continuă până în data de 18.09.2017 ora 12.00, după un program stabilit de fiecare facultate în parte și afișat pe site-ul acesteia. In perioada 19-20.09.2017 vor fi programate probele de concurs.
Informații suplimentare sunt disponibile pe paginile web ale facultăților.
2 Cu excepția Facultății de Medicină, care va desfășura concursul de admitere la masterat la finalul lunii septembrie, după un calendar propriu. Informații suplimentare sunt disponibile pe pagina web a Facultății de Medicină.
3 Pentru perioada şi intervalul orar de depunere acte / confirmare a locurilor de către candidații nou admiși în fazele finale vă rugăm consultați cu atenție contractul de admitere