< :: Admitere UniTBV :: Admitere - Universitatea "Transilvania" din Braşov


CRITERII DE ADMITERE DOCTORAT

Media de admitere la doctorat se obţine ca medie aritmetică dintre:

  1. media obţinută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
  2. media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
  3. media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.