< :: Admitere UniTBV :: Admitere - Universitatea "Transilvania" din Braşov


DOMENII DE DOCTORAT

Programele de studii universitare de doctorat se organizează şi se desfăşoară în cadrul Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat - Universitatea Transilvania din Braşov (IOSUD-UTBv) prin Şcoala Doctorală Interdisciplinară (SDI), pe domenii de doctorat. IOSUD-UTBv organizează forma de doctorat ştiinţific în 18 domenii de studii universitare de doctorat acreditate.
         
Nr. crt. Domeniul de doctorat   Nr. crt. Domeniul de doctorat
1 Inginerie mecanică   10 Informatică
2 Inginerie industrială   11 Matematică
3 Ingineria materialelor   12 Marketing
4 Inginerie electrică   13 Inginerie forestieră
5 Inginerie electronică, telecomunicații şi tehnologii informaționale   14 Inginerie şi management
6 Ingineria sistemelor   15 Filologie
7 Calculatoare şi tehnologia informaţiei   16 Medicină
8 Inginerie chimică   17 Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice
9 Silvicultură   18 Muzică

ADRESĂ CONTACT
Bd. Eroilor nr.29,
500036 Brasov, Romania
Tel: +40 268 413000
Fax: +40 268 410525
E-mail: admitere@unitbv.ro