TAXE DE ÎNSCRIERE

     
Facultatea  Taxa înscriere
(lei)
Observaţii
Inginerie Mecanică   150 Masterat (Zi+FR)
Inginerie Tehnologică şi Management Industrial  150 Masterat Zi
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor   150 Masterat Zi
Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor   150 Masterat Zi
Silvicultură şi Exploatări Forestiere   150 Masterat Zi
Ingineria Lemnului   150 Masterat Zi
Construcţii   150 Masterat Zi
Alimentaţie şi Turism   150 Masterat Zi
Design de Produs şi Mediu   150 Masterat Zi
Matematică şi Informatică   150 Masterat Zi
Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor   150 Masterat Zi
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei   150 Masterat Zi
Educaţie Fizică şi Sporturi Montane   150 Masterat Zi
Muzică   160 Masterat (Zi+FR)
Medicină   150 Masterat Zi
Litere   150 Masterat (Zi+FR)
Drept   150 Masterat Zi
Sociologie şi Comunicare   150 Masterat Zi