Taxe de şcolarizare valabile pentru anul universitar 2017-2018

     
Facultatea  Taxa şcoalarizare
(lei)
Observaţii
Inginerie Mecanică   3000 Masterat (Zi+FR)
Inginerie Tehnologică şi Management Industrial  2800 Masterat Zi
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor   2800 Masterat Zi
Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor   2800 Masterat Zi
Silvicultură şi Exploatări Forestiere   2800 Masterat Zi
Ingineria Lemnului   2800 Masterat Zi
Construcţii   2800 Masterat Zi
Alimentaţie şi Turism   2800 Masterat Zi
Design de Produs şi Mediu   2800 Masterat Zi
Matematică şi Informatică   2800 Masterat Zi
Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor   3500 Masterat Zi
4500 Masterat Zi - Managementul afacerilor
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei   3000 Masterat Zi
Educaţie Fizică şi Sporturi Montane   3000 Masterat Zi
Muzică   5500 Masterat Zi - SPIIV
2800 Masterat Zi - TAM
3300 Masterat FR - Meloterapie
Medicină   4000 Masterat Zi
Litere   2800 Masterat (Zi+FR)
Drept   2800 Masterat Zi
Sociologie şi Comunicare   2800 Masterat Zi