Universitatea Transilvania din Braşov organizează admitere la cele trei cicluri de învăţământ.ANUNŢ
Sesiune suplimentară de înscriere la programele de studii de masterat: 19-21 septembrie, exclusiv pe locuri cu taxă. Pentru programul înscrierilor, consultați paginile web ale facultăților!

Universitatea Transilvania din Brașov organizează o nouă sesiune de înscriere pentru candidații pe cont propriu valutar
Perioada de depunere a dosarelor: 10-20 septembrie 2016
Informații la international.office@unitbv.ro

LOCURILE PENTRU ADMITEREA DIN SEPTEMBRIE 2016 (locuri libere la data de 7 septembrie 2016)

Licenţă - IF Licenţă - FR Licenţă - ID
Masterat - IF   Masterat - FR


Plata primei tranşe din taxa de şcolarizare se poate face prin casierie (PROGRAM CASIERIE) sau prin OP (INFORMAŢII PLATĂ PRIN OP).

Metodologie admitere pentru ciclurile de studii de licenţă şi masterat

Informaţii pentru următoarele categorii de candidaţi:
ADRESĂ

CONTACT

Bd. Eroilor nr.29,
500036 Brasov, Romania
Tel: +40 268 413000
Fax: +40 268 410525
E-mail: admitere@unitbv.ro