Universitatea Transilvania din Braşov organizează admitere la cele trei cicluri de învăţământ.LOCURILE PENTRU ADMITEREA DIN SEPTEMBRIE 2016 (locuri libere la data de 31 iulie 2016)

Licenţă - IF Licenţă - FR Licenţă - ID
Masterat - IF   Masterat - FR


Plata primei tranşe din taxa de şcolarizare se poate face prin casierie (PROGRAM CASIERIE) sau prin OP (INFORMAŢII PLATĂ PRIN OP).

Metodologie admitere pentru ciclurile de studii de licenţă şi masterat

Informaţii pentru următoarele categorii de candidaţi: