Universitatea Transilvania din Braşov organizează admitere la cele trei cicluri de învăţământ.
UniTBV susţine performanţa
Programul urmăreşte susţinerea financiară a elevilor performanţi pentru a studia în cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.
Programul se adresează elevilor din clasa a XII-a care îndeplinesc cumulativ condițiile: media notelor din clasele IX-XI este mai mare sau egală cu nota 8 şi venitul mediu pe membru de familie din luna aprilie 2017 este mai mic sau egal cu 1450 lei brut. CLICK AICI pentru detalii. Inscrierea online a candidatilor se poate face AICI


Premierea șefilor de promoție de liceu, care devin studenții Universității Transilvania
Candidații admiși la programele de licență care (a) au fost șefi ai promoției de la liceul absolvit, sau (b) au fost membri ai loturilor olimpice ale României şi au participat la competiții internaționale sau (c) au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat vor primi un laptop și (dacă au acest drept, conform Regulamentului de cazare şi funcționare a căminelor studențeşti) cazare și o masă gratuită la cantină pe tot parcursul anului universitar, exceptând vacanțele. Menținerea în următorii ani a acestor beneficii referitoare la cazare si masa este condițonată de obținerea la finalul anului a mediei generale peste 9. Candidații admiși la programele de masterat care au fost șefi ai promoției la ciclul de licență vor primi un laptop la începutul anului universitar.

Metodologie admitere pentru ciclurile de studii de licenţă şi masterat

Informaţii pentru următoarele categorii de candidaţi:Cetăţenii statelor membre ale UE, ai statelor aparţinand spaţiului economic european şi ai Confederaţiei Elveţiene


Cetăţeni din state terţe UE


Români de pretutindeni


Candidaţi de etnie rromă


Olimpici care pot fi admişi fără concurs


Informaţii referitoare la continuarea de studii la ciclurile de licenţă


Informatii pentru inscrierea la programele de conversie profesionala gasiti AICI


ADRESĂ

CONTACT

Bd. Eroilor nr.29,
500036 Brasov, Romania
Tel: +40 268 413000
Fax: +40 268 410525
E-mail: admitere@unitbv.ro