Condiţii de înscriere la al doilea program de studii

  1. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă, dar numai unul dintre ele va fi finanţat de la bugetul de stat.
  2. Studenţii cetăţeni ai României pot urma un al doilea domeniu de licenţă, în urma unui concurs de admitere, susţinut în aceleaşi condiţii cu ale unui absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat
  3. Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat înmatriculaţi în anii precedenţi pe locurile finanţate de la bugetul de stat care renunţă la continuarea studiilor sau decid să urmeze un al doilea program de studii la Universitatea Transilvania din Braşov beneficiază de subvenţia de la bugetul de stat numai pe durata normală de studii (scăzând din durata de studii a noului program anii cu finanţare de la buget la programul de studii iniţial).
  4. Studenţii de la instituţiile de învăţământ superior particular cu programe de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu care au fost declaraţi admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în urma admiterii, la acelaşi domeniu, pot beneficia de recunoaşterea studiilor efectuate. Consiliul facultăţii va solicita avizul Consiliului de Administraţie referitor la anul în care pot fi înmatriculaţi, precum şi eventualele examene de diferenţă. Locurile rămase libere prin trecerea acestora în an superior nu pot fi ocupate nici în regim cu taxă.
  5. Absolvenţii din învăţământul superior de stat care au beneficiat de locuri finanţate de la bugetul de stat, cu diplomă de licenţă (sau echivalentă cu aceasta), respectiv diplomă de absolvire (sau echivalentă cu aceasta), cetăţeni ai României, pot urma un al doilea program de studii numai pe locurile cu taxă, prin concurs, în aceleaşi condiţii cu absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat.
  • La admitere, candidaţii vor declara, pe proprie răspundere, dacă au fost studenţi sau sunt absolvenţi ai altor programe de studii finanţate de la bugetul de stat.
  • Absolvenţii cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire ai învăţământului superior de stat, în regim cu taxă sau particular, au dreptul să urmeze un al doilea program de studii pe locurile finanţate de la bugetul de stat la Universitatea Transilvania din Braşov, prin concurs de admitere, în aceleaşi condiţii cu absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat.