Calendarul admiterii la studii universitare de masterat.


Sesiunea iulie 2017 1

     
 Faza  Data/Perioada  Activități desfăşurate 
Înscrieri
19–21 iulie 2017 1   Înscrieri la toate facultățile.
Candidații cetățeni români – la sediile facultăților;
Cetățenii din țări UE şi terțe UE, rromii şi românii de pretutindeni, în clădirea Rectorat, Bd. Eroilor nr.29
22–24 iulie 2017   Desfășurarea probelor de concurs
FAZA I
25 iulie 2017   Afişarea listelor cu candidații admişi la toate facultățile 1 (Liste faza I)
25-26 iulie 2017   Confirmare loc
(Depunerea actelor de studii în original sau confirmarea în scris, pentru candidații admişi pe locurile fără taxă.
Plata primei tranşe a taxei de şcolarizare pentru candidații admişi pe locurile cu taxă - prin OP sau la casierii).
FAZA
a II-a
27 iulie 2017 2   Afişarea listelor refăcute în urma redistribuirii 1 (Liste faza a II-a)
28 iulie – 29 august 2017   Confirmare loc
FAZA
a III-a
30 august 2017 2   Afişarea listelor în urma redistribuirii 1 (Liste faza a III-a)
31 august – 4 septembrie 2017   Confirmare loc
FAZA
a IV-a
5 septembrie 2017 2   Afişarea listelor în urma redistribuirii (Liste faza a IV-a)
Comunicare locuri rămase disponibile pentru sesiunea septembrie 2017
6 - 20 septembrie 2017   Confirmare loc
FAZA
FINALĂ
21 septembrie 2017   Afișarea listelor finale de admitere pentru sesiunea iulie 2017 1 (Liste finale iulie).

1 Cu excepția Facultății de Medicină, care va desfășura concursul de admitere la masterat la finalul lunii septembrie, după un calendar propriu. Informații suplimentare sunt disponibile pe pagina web a Facultății de Medicină.
2 Pentru perioada şi intervalul orar de depunere acte / confirmare a locurilor de către candidații nou admiși în fazele finale vă rugăm consultați cu atenție contractul de admitere