Candidați din centre de plasament

Candidații care provin din centre de plasament vor bifa în platforma de înscriere, la Taxa de înscriere, opțiunea „Sunt scutit”, vor alege la Motivul scutirii „Provin din sistemul de protecție socială din România” și vor încărca dovada că provin dintr-un centru de plasament la finalul procesului de înscriere, la „Dovada plată taxa înscriere / scutire”.

Acești candidați vor concura pe toate locurile disponibile la programul / programele de studii pe care le aleg. Se vor putea selecta atât opțiuni pentru locuri bugetate, cât și cu taxă, iar la finalul sesiunii iulie 2022 se va realiza un clasament la nivelul universității pentru toți candidații din această categorie. Primii 10 vor fi admiși pe locuri bugetate.

Media de admitere a acestor candidați trebuie sa fie cel puțin egală cu media ultimului candidat admis pe locuri cu taxa la programul de studii respectiv.