Întrebări frecvente

Da. Există posibilitatea să te înscrii la mai multe facultăți completând aplicația de înscriere online pentru facultățile vizate, urmând pașii obligatorii și încărcând documentele scanate solicitate. Este important să verifici dacă la facultățile vizate sunt prevăzute probe eliminatorii și să urmezi pașii pentru a le susține, dacă este cazul. Pentru a fi sigur că ai completat aplicația corect, urmărește tutorialul de AICI.

Înscrierile sunt exclusiv online (candidații admiși vor prezenta documentele în original conform contractului privind procedura de înscriere și vor încărca în aplicație contractul de școlarizare semnat și scanat).

Depinde de facultate. La unele facultăți o înscriere se face pentru grupuri de opțiuni reprezentând programele de studii, iar la altele o înscriere se face pentru un singur program de studii. Pentru a fi sigur că ai completat aplicația corect, urmărește tutorialul de AICI.

Da. Înscrierea la mai multe facultăți se face din același cont deschis pe o adresă de email.  După completarea datelor personale și încarcarea documentelor se pot genera oricâte înscrieri din același cont.

Pentru a vedea mediile cu care s-a intrat anul trecut accesează butonul „Rezultate” din meniul principal, sau click AICI. 

  1. Taxa de înscriere se achită:
  2. - online, prin intermediul aplicației de înscriere;
   - prin ordin de plată sau transfer bancar sau mandat poștal, din orice bancă, în contul Universității Transilvania din Brașov, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare:
 • Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov
 • Cod fiscal: 4317754
 • Cod IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
 • Cod SWIFT: BIC/SWIFT TREZROBU (acest cod este obligatoriu în cazul achitării taxelor din străinătate)
 • Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos:

 • Tipul taxei: taxă admitere
 • Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata (exact ca în fișa de înscriere)
 • Inițiala tatălui
 • Facultatea aleasă pentru înscriere
 • Programul de studii
 • Forma de învățământ (IF, ID, FR)

Recomandăm folosirea conturilor deschise la băncile românești.

Atenție:  Momentan Universitatea sau Trezoreria Brașov nu operează tranzacții cu cardul REVOLUT.

În cazul în care ai fost admis pe LOCURI FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT trebuie să confirmi locul prin depunerea actelor de studii în original conform informațiilor prevăzute în contractul de înscriere.

În cazul în care ai fost admis pe LOCURI CU TAXĂ trebuie să confirmi locul ocupat prin achitarea primei tranșe a taxei de școlarizare. Aceasta poate fi plătită online (cu cardul), din platforma de admitere, variantă pe care ți-o recomandăm. Dacă nu dispui de card, poți face plata cu ordin de plată sau mandat poștal în contul de Trezorerie, caz în care trebuie să încarci OBLIGATORIU pe platforma de admitere dovada de plată, în perioada de confirmare, conform datelor prevăzute în contractul de înscriere.

Informații detaliate despre modalitățile de plată și condițiile care trebuie respectate se regăsesc la secțiunea TAXE, de pe pagina facultății tale

În cazul în care ai fost admis pe locuri cu taxă trebuie să  achiți prima tranșă a taxei de școlarizare conform datelor prevăzute în contractul de înscriere, în vederea confirmării locului.

Candidații care plătesc prin OP (ordin de plată) trebuie să încarce până la data stabilită (conform contractului de inscriere) OP-ul semnat, pe care se completează olograf numele și prenumele candidatului, numărul legitimației de concurs și numele facultății). În cazul nerespectării acestei condiții, CANDIDATUL va fi declarat RESPINS.

Prima tranșă din taxa de școlarizare, pentru confirmarea ocupării locului cu taxă se poate achita:

- online, prin intermediul aplicației de înscriere;

- prin ordin de plată sau transfer bancar sau mandat poștal, din orice bancă, în contul Universității Transilvania din Brașov, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare:

 

 • Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov
 • Cod fiscal: 4317754
 • Cod IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
 • Cod SWIFT: BIC/SWIFT TREZROBU (acest cod este obligatoriu în cazul achitării taxelor din străinătate)
 • Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos:

 • Tipul taxei: taxă școlarizare
 • Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata (exact ca în fișa de înscriere)
 • Inițiala tatălui
 • Facultatea unde a fost admis
 • Programul de studii
 • Forma de învățământ (IF, ID, FR)

Recomandăm folosirea conturilor deschise la băncile românești.

Atenționare: CANDIDATUL admis pe loc cu taxă, indiferent  de fază, se obligă să achite prima tranșă a taxei de școlarizare şi să confirme locul ocupat prin încărcarea pe platforma de admitere a dovezii de plată a primei tranșe a taxei de școlarizare. (Această obligația este specificată în contractul de înscriere).

Retragerea dosarului se va face în cazul în care acesta a fost depus fizic pentru confirmarea locului bugetat. Retragerea dosarului se poate face de către o altă persoană numai dacă aceasta prezintă o procură autentificată notarial.

Adeverința medicală se eliberează de către medicul de familie sau de către medicul şcolar, cu cel mult 60 de zile înainte de data înscrierii. Din ea trebuie să rezulte că posesorul este apt din punct de vedere medical pentru înscrierea la concursul de admitere. Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta adeverințe medicale vizate de comisiile medicale județene de orientare şcolară şi profesională din Braşov, cu precizarea expresă a afecțiunilor, conform criteriilor din Ordinul Ministerului Sănătății nr.427/1976. Nedeclararea acestor afecțiuni atrage după sine cuvenitele consecințe.

Da. Poți urma două programe de studii în paralel, dar poți beneficia de finanțare de la bugetul de stat doar la unul dintre programe dacă nu ai mai beneficiat până în prezent de un loc bugetat.

Dacă te afli intr-o fază intermediară a admiterii, poți avea șansa ca la următoarea fază să urci în listă și să ajungi pe loc bugetat. Urmărește fazele admiterii !

Dacă s-a finalizat admiterea, poți trece pe locuri finanțate de la bugetul de stat după procesul de reclasificare de la sfârşitul anului universitar, în funcție de media pe care o vei obține după primul an de studii.

Pentru a putea fi luat în considerare la distribuirea locurilor din camine, este suficient ca în momentul completării datelor în aplicația de înscriere să bifezi opțiunea Solicit cazare în cămin pe perioada studiilor.

Atenție! Acest lucru nu îți garanteaza locul în cămin. Repartizarea locurilor se va face abia după încheierea admiterii, în ordinea mediilor și în limita locurilor disponibile.

(conform art. 12 coroborat cu art. 8 din contract) Candidatul care solicită acest lucru va trimite DE PE ADRESA DE EMAIL A CONTULUI DIN PLATFORMA DE ADMITERE, pe adresa comisiei de admitere a facultății, următoarele documente:

 1. Cerere – conform modelului care se poate descărca de aici: model cerere iulie
 2. Copie după ordinul de plată (OP) sau mandatul poștal, dacă taxa a fost achitată cu OP sau mandat poștal în contul de Trezorerie (NUMAI dacă plata nu s-a efectuat online prin platforma de admitere).
 3. Copie după cartea de identitate a plătitorului taxei.
 4. Copie după extrasul de cont al plătitorului taxei.

Vezi aici adresele de email ale comisiilor de admitere pe facultăți.

Restituirea taxelor se face după data de 1 octombrie (data înmatriculării) iar cererile se pot depune până la data de 17 noiembrie 2023.

NICIUN CANDIDAT NU POATE FI BLOCAT LA O ANUMITĂ OPȚIUNE, ÎNTR-O ANUMITĂ FAZĂ A ADMITERII, CI VA URCA LA O OPȚIUNE SUPERIOARĂ DIN LISTA SA DE PREFERINȚE EXISTENTE ÎN FIŞA DE ÎNSCRIERE.
 ATENȚIE, ÎN URMA GENERĂRII NOILOR LISTE DIN CADRUL FAZELOR ADMITERII, UN CANDIDAT VA AVANSA ÎNTOTDEAUNA CĂTRE OPȚIUNILE PRIORITARE DIN FIŞA DE ÎNSCRIERE, DACĂ EXISTĂ LOCURI LA ACELE OPȚIUNI!!!

Confirmarea locului înseamna acceptul de a urma la facultatea respectivă unul dintre programele de studii trecute de candidat în fişa de înscriere.

Programul de studii la care candidatul a fost admis definitiv va fi cel din cadrul listelor finale.

ÎN URMA GENERĂRII NOILOR LISTE DIN CADRUL FAZELOR ADMITERII, UN CANDIDAT VA AVANSA ÎNTOTDEAUNA CĂTRE OPȚIUNILE PRIORITARE DIN FIŞA DE ÎNSCRIERE, DACĂ EXISTĂ LOCURI LA ACELE OPȚIUNI! De aceea este important ca el să treacă în fişă de înscriere opţiunile în ordinea preferințelor.

 1. Se ordonează candidații descrescător, după media de admitere.
 2. Se parcurge lista de la primul şi până la ultimul, fiecare candidat fiind repartizat în momentul în care s-a ajuns la el. Dacă există loc liber la programul de studii de la prima opțiune a candidatului din fişa de înscriere, atunci el va fi repartizat la acesta. Dacă nu există loc liber, se verifică existența locurilor libere la cea de-a doua opțiune din fişă, apoi la cea de-a treia etc. Candidatul va fi astfel repartizat la primul program de studii la care sunt locuri libere (în ordinea preferințelor menționate în fişa de înscriere). Dacă nu există locuri libere la niciuna din opțiunile candidatului, acesta va rămâne în lista de aşteptare pentru fazele următoare ale sesiunii curente de admitere şi va fi repartizat în funcție de eliberarea viitoare a acestora.
 3. ATENȚIE! Nu uita ca, pentru ”medie prioritară”, punctul 1 va fi intotdeauna parcurs primul și abia ulterior  va fi parcurs și punctul 2, indiferent de opțiunile tale.
  1. Se ordonează candidații descrescător, după media de admitere.
  2. Se parcurge lista de la primul şi până la ultimul, realizându-se repartizarea după PRIMA opțiune. Dacă există loc liber la programul de studii de la prima opțiune a candidatului din fişa de înscriere, atunci el va fi repartizat la acesta. Dacă nu există loc liber, el nu va fi repartizat, ci se va trece la următorul candidat.
  3. Se parcurge lista de la primul şi până la ultimul, realizându-se repartizarea după A DOUA opțiune a candidaților rămași nerepartizați la punctul 2. Dacă există loc liber la programul de studii de la a doua opțiune a candidatului din fişa de înscriere, atunci el va fi repartizat la acesta. Dacă nu există loc liber, el nu va fi repartizat, ci se va trece la următorul candidat.
  4. Se continuă repartizarea după modelul de la punctul 2, pentru fiecare dintre opțiunile rămase (a treia, a patra etc.)
  5. ATENȚIE! Nu uita ca, în cazul ”opțiunii prioritare”, să ai grijă cum iți ierarhizezi opțiunile. Ordinea contează !

În urma eliberării unor locuri (prin retragerea unor candidați sau prin eliminarea acestora din listele candidaților admiși datorită neconfirmării locurilor sau neplății tranșei taxei de școlarizare la termenele din contract), se vor genera noi liste. Astfel un candidat aflat în lista de așteptare poate fi admis pe un loc cu taxă sau fără taxă. Un candidat admis inițial pe locuri cu taxă poate fi admis ulterior pe locuri fără taxă în urma redistribuirilor din cadrul fazelor.

ATENȚIE, ÎN URMA GENERĂRII NOILOR LISTE DIN CADRUL FAZELOR ADMITERII, UN CANDIDAT VA AVANSA ÎNTOTDEAUNA CĂTRE OPȚIUNILE PRIORITARE DIN FIŞA DE ÎNSCRIERE, DACĂ EXISTĂ LOCURI LA ACELE OPȚIUNI!!! NICIUN CANDIDAT NU POATE FI BLOCAT LA O ANUMITĂ OPȚIUNE, CI VA URCA LA O OPȚIUNE SUPERIOARA DIN LISTA SA DE PREFERINȚE EXISTENTE ÎN FIŞA DE ÎNSCRIERE.

Candidatul care a trecut pe locurile fără taxă are obligația, la confirmarea locului să prezinte documentele solicitate. Vezi care sunt acestea accesând butonul „Confirmarea locului” de pe pagina facultății tale. 

Da. Dacă dorești să urmezi programul de formare psihopedagogică al Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic în timpul facultății trebuie să bifezi opțiunea corespunzatoare din aplicația de înscriere. În urma absolvirii acestui program vei obține certificatul nivelul I, care îți permite exercitarea profesiei didactice. Taxa D.P.P.D. (pentru studenții cu taxă) este suplimentară față de cea de la programul de licență.

Universitatea Transilvania din Brașov oferă cazare candidaților care susțin probe.

Candidații la concursul de admitere la Universitatea Transilvania din Braşov care susțin probe de concurs pot solicita cazare, contra-cost, în căminele universității. Cererile se trimit la adresa de email: dcamine@unitbv.ro

Documentele necesare pentru cazarea candidaților sunt:

 • Cartea de identitate
 • legitimația de concurs

Da. Pot fi scutiți de taxa de înscriere candidații care prezintă următoarele acte:

 • Certificat de deces (copie scanată), pentru candidații orfani, cu vârsta sub 26 ani.
 • Dovada apartenenței la o familie monoparentală.
 • Adeverință privind proveniența din sistemul de protecție socială, pentru cei aflați în această situație (copie scanată).
 • Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este angajat al UNITBV sau cadru didactic/cadru didactic auxiliar în sistemul de învățământ din România, aflat în activitate sau pensionat; acești candidați beneficiază și de gratuitate la cazare în cămine pe perioada admiterii (copie scanată).

Potrivit legii, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat, sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine. 

Da, aceste documente pot fi depuse de altă persoană numai dacă aceasta prezintă o declarație simplă a candidatului, pe proprie răspundere, conform modelului de mai jos. Declarația trebuie întocmită olograf și semnată olograf, din motive de autenticitate și eventuală confruntare a documentului în sensul asumării de către titularul actului de studii. Nu se admit declarații tehnoredactate și doar semnate olograf.

Subsemnatul (nume, prenume), identificat cu CNP ........................ cunoscând și asumându-mi consecințele falsului în declarații, confirm și împuternicesc în acest sens că numitul (numele și prenumele persoanei care va depune actele in original) identificat cu CNP....................... și carte de identitate/buletin serie.........., număr ............., va depune în numele meu și pentru mine diploma de ............................. (bacalaureat/licență) seria ....... nr. .................. în original și suplimentul, după caz, la Facultatea ............................................ în scopul confirmării astfel a locului în regim bugetat ocupat de subsemnatul în procedura de admitere, faza ...... (I, II, Finală)

Data și semnătura

După verificarea de către comisia de admitere pe facultate a documentelor aferente confirmării locului, vei primi în perioada imediat următoare, pe adresa de email, un fișier cu Contractul de studii, iar în contul tău din platforma de înscriere va apărea butonul ÎNCARCĂ CONTRACT STUDII SEMNAT. Contractul primit pe email va fi listat, citit, semnat și scanat, apoi încărcat în platformă. Deși nu ai un termen impus, îți recomandăm să încarci acest contract în platformă de îndată ce l-ai primit. Varianta tipărită și semnată o vei aduce obligatoriu la universitate, cel mai târziu în prima săptămână a anului universitar (conf. art.8 din contractul de înscriere).

Pentru confirmarea locului nu este necesară încărcarea pe platformă, în perioada de confirmare, a contractului de studii semnat.

Candidatul care solicită acest lucru va trimite DE PE ADRESA DE EMAIL A CONTULUI DIN PLATFORMA DE ADMITERE, pe adresa comisiei de admitere a facultății, cererea conform modelului care se poate descărca de aici: model cerere iulie
Cererea va fi avizată de către decanul facultății, cu confirmarea retragerii din concursul de admitere de pe locul cu taxă precizat și transferul primei tranșe a taxei de școlarizare către noua facultate.
Cererea scanată se retrimite pe adresa de email a candidatului cu mențiunea că acesta trebuie să o încarce în platforma de admitere, la dovada de plată a primei tranșe a taxei de școlarizare pentru noua facultate, în termenul prevăzut în contract pentru confirmarea locului cu taxă.

Vezi aici adresele de email ale comisiilor de admitere pe facultăți.

Da, la unele facultăți vei plăti mai multe taxe de înscriere dacă alegi mai multe grupuri de programe de studii. Pentru fiecare astfel de grup vei plăti câte o taxă distinctă. Aplicația nu îți va permite să alegi toate programele de studii de la facultate, într-o singură înscriere.
Dacă dorești și alte programe de studii de la acea facultate, e nevoie să adaugi o nouă înscriere.

În cazul în care ajungi în prima fază pe un loc cu taxă, există șanse mari să urci la buget datorită retragerii în fazele următoare a candidaților care se află în fața ta pe listă. De aceea, dacă ai și opțiunea buget, și opțiunea taxă, poți urca la prima opțiune. Dacă treci mai întâi opțiunea cu taxă și apoi opțiunea buget vei fi în imposibilitatea de a ocupa un loc bugetat. De asemenea, dacă treci doar opțiunea buget, fără opțiunea cu taxă, și nu intri în prima fază pe un loc bugetat, vei rămâne pe lista de așteptare. Dacă nu vei urca de pe lista de așteptare la buget până la finalul sesiunii din iulie, vei fi declarat respins. Pentru a-ți maximiza șansele la un loc bugetat, opțiunile ar trebui să apară, de exemplu, în ordinea: autovehicule rutiere (buget), autovehicule rutiere (taxă). 

Nu. Ierarhiile studenților se refac în fiecare an în funcție de notele opținute pe parcursul anului universitar, așa că ai șansa să urci din anul II la buget.