Condiții de admitere - români de pretutindeni - masterat

Concurs pe bază de dosar și probă:

  • 50% Media obținută la examenul de diplomă/licență
  • 50% Nota obținută la scrisoarea de intenție

Scrisoare de intenție din care să reiasă motivația alegerii programului de masterat. Pentru fiecare program de studii pentru care candidatul optează, se va redacta o scrisoare de intenție. În cazul în care candidatul optează pentru mai multe programe de studii, scrisorile de intenție se vor scana într-un singur document și se vor încărca în aplicație. 

Criterii de departajare la medii egale.

  • La medii egale, departajarea se face în funcție de:
  1. Media examenului de diplomă/licență.
  2. Media anilor de studiu din ciclul de licență.
  3. Nota obținută la scrisoarea de intenție.