Conditii de admitere - români de pretutindeni - licenţă

Concurs pe bază de dosar: 100% Media examenului de Bacalaureat (sau echivalent)

Criterii de departajare la medii egale.
La medii egale, departajarea se face în funcție de:

  1. Media anilor de studiu din liceu
  2. Media ultimului an de studiu din liceu
  3. Media penultimului an de studiu din liceu

Condiție eliminatorie la înscriere: 

Pentru programele de studii:

  • Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (Engleză, Franceză, Germană)
  • Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatura modernă (franceză, germană) / Limbă şi literatură română
  • Limbi moderne aplicate (franceză; engleză; germană)

Condiție eliminatorie la înscriere: dovada studierii limbilor moderne incluse în programul de studii ales (minimum 3 ani în foaia matricolă sau certificat de competență lingvistică)

În cazul şi numai în cazul în care candidatul nu a studiat limba străină pentru cel puțin trei ani de liceu şi nu are medii pentru respectivii ani de studii se pot lua în considerare, după caz, următoarele certificate de competenţă lingvistică: FCE – nivelul C, B sau A, CAE, CPE, IELTS – minimum nota 6,50, TOEFL - pentru limba engleză, DALF nivelul B2 (limba franceză), cu excepția limbii germane unde se acceptă înscrierea candidaților ale căror cunoştințe de limbă sunt la nivel de începător.

Pentru programele de studii:

  • Pedagogia învățământului primar și preșcolar
  • Psihopedagogie specială

Probă eliminatorie de Abilități de comunicare și aptitudini (notată cu admis/respins).