Cum ajung la facultate

Sălile în care se desfășoară înscrierea candidaților licență

Facultatea de Inginerie Mecanică
Sala NS2
Strada Politehnicii nr. 1

Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial
Sala AII3, AII7, AIV5
Strada Universității nr. 1

Facultatea de Știința și ingineria materialelor
Sala AP0
Strada Universității nr. 1

Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor
Sala NII3, NII8, NI1, NII1
Strada Politehnicii nr. 1

Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere
Sala SP7
Strada Șirul Beethoven nr. 1

Facultatea de Ingineria lemnului
Sala LIII5
Strada Universității nr. 1

Facultatea de Construcții
Sala JIII5, JIII7
Strada Turnului nr. 5

Facultatea de Alimentație și turism
Sala RI2, RI7
Strada Castelului nr. 148

Facultatea de Design de produs și mediu
Sala CP4
Strada Universității nr. 1

Facultatea de Matematică și informatică
Sala PP1, PP5, PP6
Strada Iuliu Maniu nr. 50

Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor
Sala BP1, BP2, CE1, AIII7
Strada Universității nr. 1

Facultatea de Psihologie și științele educației
Sala KI11, KI12
Strada Nicolae Bălcescu nr. 56

Facultatea de Educație fizică și sporturi montane
Sala IP1, IP2
Strada Universității nr. 1

Facultatea de Muzică
Sala ZI7
Strada Andrei Șaguna nr. 2

Facultatea de Medicină
Sala KII7, KII6, KII5
Strada Nicolae Bălcescu nr. 56

Facultatea de Litere
Sala TP8, TP10
Bulevardul Eroilor nr. 25

Facultatea de Drept
Amfiteatrul Emil Poenaru
Bulevardul Eroilor nr. 25

Facultatea de Sociologie și comunicare
Sala TII8, TII7
Bulevardul Eroilor nr. 25

Candidați speciali – Rectorat, sala 102

Harta corpurilor de clădiri