Continuarea de studii la ciclurile de licență

Află toate informațiile necesare privind continuarea de studii la ciclurile de licență, care vin în completarea învățământului superior de scurtă durată.

Concursul de admitere se desfășoară pe bază de dosar.

Pentru înscrierea la concursul de admitere pentru continuarea de studii la ciclurile de licență, actele necesare sunt precizate în Anexa 8.

Candidații la concursul de admitere pentru continuarea de studii la ciclul de licență se pot înscrie numai în același domeniu în care au efectuat studiile pe care doresc să le continue.

Candidații cetățeni români pot fi absolvenți cu diplomă de absolvire sau diplomă echivalentă, atât ai UniTBv, cât și ai altor instituții de învățământ superior acreditate.

Cetățenii străini pot continua studiile în condițiile legii.

Pentru fiecare domeniu coordonat, Consiliul fiecărei facultăți stabilește programul de studii de la care pot proveni candidații, precum și numărul de locuri pe care le consideră disponibile (finanțate de la buget și cu taxă), cu respectarea legislației în vigoare și a prevederilor stabilite de Consiliul de Administrație.

Candidații admiși vor fi înscriși într-un an de studii superior al ciclului de licență, pe baza aprobării Consiliului Facultății, avizată de Consiliul de Administrație și vor susține, în primul an universitar, examenele de diferență stabilite de Comisia de echivalare de la nivelul fiecărei facultăți și validate de Consiliul Facultății.