Admitere licenţă - români de pretutindeni

În cazul probelor de concurs care necesită prezența fizică a candidaților pentru examinare, aceştia trebuie să prezinte:
• declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de izolare/carantină şi nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu COVID-19 în ultimile 14 zile;
• adeverință medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului şi antecedente personale legate de boli cronice dacă este cazul şi respectiv de SARS-COV 2, în limba română;
• rezultatul negativ al testului de identificare a agentului etiologic al bolii COVID19 efectuat înainte cu 3-4 zile de examen.

De asemenea, vă rugăm să rețineți faptul că autoritățile române pot impune cerinţe suplimentare de sănătate publică aplicabile transportului internațional, procesului de înmatriculare și participare la cursuri, în funcţie de evoluția situației epidemiologice de la momentul în care vor avea loc aceste acțiuni.

Perioadă înscrieri

Iulie 2020                                                       Septembrie 2020

Număr de locuri disponibile la data de  4 septembrie 2020

Numar  de locuri

 Condiţii de admitere

Conditii de admitere 

 Precizări suplimentare privind înscrierea candidaţilor

Precizari suplimentare

 

Acte necesare și modalitatea de înscriere pentru locuri cu bursă

 1. Pentru admiterea 2020, înscrierea la toate facultățile din cadrul UNITBV se va face EXCLUSIV on-line prin intermediul aplicației disponibile AICI.
 2. Recomandăm utilizarea unei adrese unice de e-mail personală pe care o puteți verifica frecvent (pe acea adresă veți primi fișa de înscriere, contractul de admitere, cel de studii și puteți fi contactați pentru orice alte nelămuriri). 
  La această sesiune de admitere, comunicarea se face exclusiv prin intermediul adresei de e-mail cu care v-aţi înscris.
 3. Toate actele de înscriere se încarcă în aplicație, scanate în format PDF (față-verso dacă este cazul), cu o vizibilitate bună; documentele ilizibile nu vor fi luate în considerare la validarea înscrierii. Fiecare fișier necesar înscrierii nu poate depăși 5 MB.
 4. Candidații care optează pentru locurile fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, vor selecta din aplicația de înscriere facultatea ROMÂNI DE PRETUTINDENI și pot alege oricâte opțiuni doresc, selectându-le în ordinea preferințelor.
 5. Candidatul va urmări afișarea rezultatelor concursului de admitere pe site-ul Universității la adresa: http://admitere.unitbv.ro/, conform Calendarului admiterii și a fazelor menționate în contractul de înscriere.
 6. Candidatul declarat admis va confirma locul, conform contractului, prin depunerea la Universitate (clădirea Rectorat, cam. 102) a dosarului cu acte originale și 3 fotografii tip buletin.
  Aceste documente pot fi aduse și de un împuternicit al candidatului, în baza unei procuri simple, redactate de candidat.
  Cei care nu vor depune actele în original în perioada menționată vor fi eliminați din lista candidaților admiși.

  Acte necesare:
 1. Cerere-formular de înscriere: se completează online AICI.
 2. Certificatul de naștere (în cazul dublei cetățenii se vor transmite ambele certificate);
 3. Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini; (în cazul dublei cetățenii se vor transmite ambele pașapoarte);
 4. Cartea de identitate și anexa la aceasta;
 5. Declarație pe proprie răspundere că solicitantul nu are domiciliul stabil pe teritoriul României, AICI.
 6. Certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea se face după numele din certificatul de naștere.
 7. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal.
 8. Foile matricole pentru studiile liceale absolvite;
 9. Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt din punct de vedere medical, în limba română.
   1. Pentru admiterea 2020, înscrierea la toate facultățile din cadrul UNITBV se va face EXCLUSIV on-line prin intermediul aplicației disponibile AICI.
   2. Recomandăm utilizarea unei adrese unice de e-mail personală pe care o puteți verifica frecvent (pe acea adresă veți primi fișa de înscriere, contractul de admitere, cel de studii și puteți fi contactați pentru orice alte nelămuriri).
    La această sesiune de admitere, comunicarea se face exclusiv prin intermediul adresei de e-mail cu care v-aţi înscris.
   3. Toate actele de înscriere se încarcă în aplicație, scanate în format PDF (față-verso dacă este cazul), cu o vizibilitate bună; documentele ilizibile nu vor fi luate în considerare la validarea înscrierii. Fiecare fișier necesar înscrierii nu poate depăși 5 MB.
   4. Candidații care optează pentru locurile fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, vor selecta din aplicația de înscriere facultatea ROMÂNI DE PRETUTINDENI și pot alege oricâte opțiuni doresc, selectându-le în ordinea preferințelor.
   5. Candidatul va urmări afișarea rezultatelor concursului de admitere pe site-ul Universității la adresa: http://admitere.unitbv.ro/, conform Calendarului admiterii și a fazelor menționate în contractul de înscriere.
   6. Candidatul declarat admis va confirma locul, conform contractului, prin depunerea la Universitate (clădirea Rectorat, cam. 102) a dosarului cu acte originale și 3 fotografii tip buletin.

    Aceste documente pot fi aduse și de un împuternicit al candidatului, în baza unei procuri simple, redactate de candidat.
    Cei care nu vor depune actele în original în perioada menționată vor fi eliminați din lista candidaților admiși.


    Acte necesare:

   1. Cerere-formular de înscriere: se completează online AICI.
   2. Certificatul de naștere și dacă este cazul, traducere legalizată în limba română sau o limba de circulație internațională (engleză sau franceză) - în cazul dublei cetățenii se vor transmite ambele certificate;
   3. Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini; (în cazul dublei cetățenii se vor transmite ambele pașapoarte);
   4. Certificatul de căsătorie și dacă este cazul, traducere legalizată în limba română sau o limba de circulație internațională (engleză sau franceză), pentru candidatele căsătorite. Înscrierea se face după numele din certificatul de naștere;
   5. Copie carte de identitate din țara de origine;
   6. Declarație pe proprie răspundere că solicitantul nu are domiciliul stabil pe teritoriul României. Declarație cetățenie
   7. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3 la Metodologia MEN; Anexa_3_Declaratie_apartenenta  Declarația se completează la sediul misiunilor diplomatice ale României din statul de reședința al candidatului sau la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni la București (nu se aplică în cazul candidaților care dețin și cetățenia română);
   8. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal, inclusiv pentru absolvenți ai școlilor care desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară acreditate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) – și dacă este cazul traducere legalizată în limba română sau altă limbă de circulație internațională (engleză sau franceză);
   9. Foile matricole pentru nivelul de învățământ absolvit - traduse în limba română sau altă limbă de circulație internațională (engleză sau franceză);
   10. Pentru candidații din Bulgaria, Serbia, Ungaria: Dovada studierii limbii române emisă de o instituție de învățământ acreditată din țările respective sau de misiunile diplomatice ale României în aceste țări, în cazul candidaților care nu au urmat liceul în România.
   11. Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt din punct de vedere medical în limba română sau altă limbă de circulație internațională (engleză sau franceză).

Acte necesare pentru locurile cu plata taxei de scolarizare in lei

 1. Pentru admiterea 2020, înscrierea la toate facultățile din cadrul UNITBV se va face EXCLUSIV on-line prin intermediul aplicației disponibile AICI.
  Inscrierea pentru locurile cu taxă se face pentru fiecare facultate la care candidatul opteaza prin selectarea acesteia din aplicație. 
  Pentru locurile cu taxă candidații vor achita taxa de înscriere. Taxa de înscriere se achită pentru fiecare facultate la care candidatul aplică.
 2. Recomandăm utilizarea unei adrese unice de e-mail personală pe care o puteți verifica frecvent (pe acea adresă veți primi fișa de înscriere, contractul de admitere, cel de studii și puteți fi contactați pentru orice alte nelămuriri). La această sesiune de admitere, comunicarea se face exclusiv prin intermediul adresei de e-mail cu care v-aţi înscris.
 3. Condițiile de admitere și criteriile de departajare sunt specifice fiecărei facultăți.
 4. Toate actele de înscriere se încarcă în aplicație, scanate în format PDF (față-verso dacă este cazul), cu o vizibilitate bună; documentele ilizibile nu vor fi luate în considerare la validarea înscrierii. Fiecare fișier necesar înscrierii nu poate depăși 5 MB.
 5. Candidatul va urmări afișarea rezultatelor concursului de admitere pe site-ul Universității la adresa: http://admitere.unitbv.ro/, conform Calendarului admiterii și a fazelor menționate în contractul de înscriere.
 6. Candidatul declarat admis va confirma locul, conform contractului, prin achitarea primei tranșe din taxa de școlarizare și prin încărcarea pe platforma de admitere a dovezii de plată.
  Cei care nu fac dovada plății primei tranșe a taxei de școlarizare, vor fi eliminați din lista candidaților admiși.

  Acte necesare:
 1. Cerere-formular de înscriere: se completează online AICI.
 2. Certificatul de naștere și dacă este cazul traducere legalizată în limba romănâ sau într-o limbă de circulație internațională,  engleză sau franceză (în cazul dublei cetățenii se vor transmite ambele certificate);
 3. Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini; în cazul în care candidatul are și cetățenie română se depun copii ale ambelor pașapoarte;
 4. Carte de identitate din țara de origine;
 5. Declarație pe proprie răspundere că solicitantul nu are domiciliul stabil pe teritoriul României  Declarație cetățenie
 6. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3 (cu excepția cetățenilor din Republica Moldova); Anexa_3_Declarație_apartenență Declarația se completează la sediul misiunilor diplomatice ale României din statul de reședința al candidatului sau la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni la București (nu se aplică în cazul candidaților care dețin și cetățenia română și cetățenilor din R. Moldova); 
 7. Certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite tradus în limba romănâ sau într-o limbă de circulație internațională EN-FR. Înscrierea se face după numele din certificatul de naștere;
 8. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal, inclusiv pentru absolvenți ai școlilor care desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară acreditate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) - tradusă în limba română sau altă limbă de circulație internațională (engleză sau franceză), în original;
 9. Foile matricole pentru studiile liceale absolvite şi dacă este cazul, traducere legalizată în limba română sau altă limbă de circulație internațională (engleză sau franceză).
 10. Atestatul de competență lingvistică, nivel minim B1 – după caz;
 11. Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt din punct de vedere medical, în limba română;
 12. Dovada plății taxei de înscriere.

Plata taxei de înscriere se poate face prin virament bancar, la alegere, dupa cum urmează:

  • a). Taxa în lei 
   Beneficiar: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV
   Cod fiscal 4317754
   IBAN RO08 TREZ 1312 0F33 0500 XXXX
   Trezoreria Municipului Brașov

   Detaliile privind plata trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele informații: 
   - Facultatea și Programul de studii la care a fost admis candidatul pe locuri cu taxă
   - Numele si prenumele candidatului
   - Inițiala tatălui
   sau

  • b). Taxa în Euro
   Beneficiar: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV
   Cod fiscal 4317754
   Banca : BCR Brasov, Adresa: Bd. 15 Noiembrie nr. 90A Brașov, România
   IBAN RO26 RNCB 0053 0486 0543 0006
   Swift : RNCBROBU
   Detaliile privind plata trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele informații: 
   - Facultatea și Programul de studii la care a fost admis candidatul pe locuri cu taxă
   - Numele si prenumele candidatului
   - Inițiala tatălui

IMPORTANT !!

Taxe

Detalii privind achitarea taxelor de înscriere și taxelor de școlarizare la UNITBV -admitere:
1. Taxa de înscriere se achită :
a) ONLINE CU CARDUL, prin intermediul aplicației de înscriere.  Vă recomandăm  utilizarea acestei metode.
b) prin ordin de plată sau transfer bancar sau mandat poștal, din orice bancă, în contul Universității Transilvania din Brașov, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare:

 • Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov
  Cod fiscal: 4317754
  Cod IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
  Cod SWIFT: BIC/SWIFT TREZROBU (acest cod este obligatoriu în cazul achitării taxelor din străinătate)
  Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos:

 • Tipul taxei: taxă admitere
 • Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata (exact ca în fișa de înscriere)
 • Inițiala tatălui
 • Facultatea aleasă pentru înscriere
 • Forma de învățământ (IF, ID, FR)

Recomandăm folosirea conturilor deschise la băncile românești.

Dacă un candidat achită mai multe taxe de înscriere, dovezile acestora (copii scanate) se vor încărca OBLIGATORIU într-un singur fișier, în aplicația de înscriere.

Atenție:  Momentan Universitatea sau Trezoreria Brașov nu operează tranzacții cu cardul REVOLUT.

2. Prima tranșă din taxa de școlarizare, pentru confirmarea ocupării locului cu taxă se poate achită:
a) ONLINE CU CARDUL, prin intermediul aplicației de înscriere .  Vă recomandăm  utilizarea acestei metode.
b) prin ordin de plată sau transfer bancar sau mandat poștal, din orice bancă, în contul Universității Transilvania din Brașov, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare:
 • Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov
  Cod fiscal: 4317754
  Cod IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
  Cod SWIFT: BIC/SWIFT TREZROBU (acest cod este obligatoriu în cazul achitării taxelor din străinătate)
  Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos:

 • Tipul taxei: taxă școlarizare
  Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata (exact ca în fișa de înscriere)
  Inițiala tatălui
  Facultatea unde a fost admis
  Programul de studii
  Forma de învățământ (IF, ID, FR)

Recomandăm folosirea conturilor deschise la băncile românești.

Atenționare: CANDIDATUL admis pe loc cu taxă, indiferent  de fază, se obligă să achite prima tranșă a taxei de școlarizare şi să confirme locul ocupat prin încărcarea pe platforma de admitere a dovezii de plată a primei tranșe a taxei de școlarizare. (Această obligația este specificată în contractul de înscriere).