Confirmarea locurilor pentru faza finala a concursului de admitere (licenta și masterat), sesiunea septembrie 2021, s-a încheiat în data de 20.09.2021, ora 13:00.

 

Condiții de admitere

Învățământul la Distanță și Învățământul cu Frecvență Redusă din Universitatea Transilvania din Brașov este organizat numai în regim cu taxă.

Număr de locuri libere la data de 03.09.2021

Situația locurilor libere pentru sesiunea septembrie 2021 a fost actualizată la data de 03.09.2021.
Candidații care s-au înscris deja în aplicație pentru această sesiune pot verifica dacă au apărut locuri la programe de studii noi și:
a. își pot adăuga aceste opțiuni în fișa de înscriere (dacă nu au trimis dosarul spre procesare)
b. pot solicita să și le adauge (dacă au trimis deja dosarul spre procesare) printr-un email trimis de pe adresa contului din aplicație, către comisia de admitere pe facultate, până în data de 11 septembrie 2021, ora 13:00. În acest caz dosarul va fi invalidat în baza cererii candidatului, iar candidatul își va actualiza opțiunile și va retrimite dosarul spre procesare pâană în data de 12 septembrie 2021, ora 13:00.

 • Învățământ cu frecvență  
 • Învățământ la distanță 
 • Învățământ cu frecvență redusă   

  Dacă la un program de studii de la învățământul cu frecvență sunt disponibile NUMAI LOCURI CU TAXĂ, candidatul poate opta în fișa de înscriere și pentru locuri bugetate, în cazul în care astfel de locuri s-ar putea elibera până la finalul concursului de admitere (atentie, opțiunile de buget, respectiv taxă sunt opțiuni distincte ce trebuie selectate explicit în aplicație). Repartizarea unor astfel de locuri bugetate se va face candidaților admiși pe locuri cu taxă, în cadrul listelor cumulate (iulie + septembrie).

Medii admitere

Vezi care a fost prima și ultima medie de admitere în sesiunile: 2017 201820192020 și 2021.

Taxe

Taxa de înscriere se poate achita astfel:
a) ONLINE CU CARDUL, prin intermediul aplicației de înscriere. Vă recomandăm utilizarea acestei metode.
b)
prin ordin de plată sau transfer bancar sau mandat poștal, din orice bancă, în contul Universității Transilvania din Brașov, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare:

 • • Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov
 • • Cod fiscal: 4317754
 • • Cod IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
 • • Cod SWIFT: BIC/SWIFT TREZROBU (acest cod este obligatoriu în cazul achitării taxelor din străinătate)
 • • Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos:

 • • Tipul taxei: taxă admitere
 • • Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata (exact ca în fișa de înscriere)
 • • Inițiala tatălui
 • • Facultatea aleasă pentru înscriere
 • • Programul de studii
 • • Forma de învățământ (IF, ID, FR)

Recomandăm folosirea conturilor deschise la băncile românești.
Dacă un candidat achită mai multe taxe de înscriere, dovezile acestora (copii scanate) se vor încărca (în aplicația de înscriere) fiecare la facultatea pentru care a fost achitată.
Atenție: Momentan Universitatea sau Trezoreria Brașov nu operează tranzacții cu cardul REVOLUT.

Prima tranșă din taxa de școlarizare, pentru confirmarea ocupării locului cu taxă se poate achita:
a) ONLINE CU CARDUL, prin intermediul aplicației de înscriere. Vă recomandăm utilizarea acestei metode.
b)
prin ordin de plată sau transfer bancar sau mandat poștal, din orice bancă, în contul Universității Transilvania din Brașov, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare:

 • • Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov
 • • Cod fiscal: 4317754
 • • Cod IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
 • • Cod SWIFT: BIC/SWIFT TREZROBU (acest cod este obligatoriu în cazul achitării taxelor din străinătate)
 • • Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos:

 • • Tipul taxei: taxă școlarizare
 • • Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata (exact ca în fișa de înscriere)
 • • Inițiala tatălui
 • • Facultatea unde a fost admis
 • • Programul de studii
 • • Forma de învățământ (IF, ID, FR)

Recomandăm folosirea conturilor deschise la băncile românești.

Atenționare: CANDIDATUL admis pe loc cu taxă, indiferent de fază, care a achitat prima transa a taxei de scolarizare prin variantele de la punctul b), de mai sus, trebuie sa încarce pe platforma de admitere dovada plătii. (Această obligație este specificată în contractul de înscriere).
Momentan Universitatea sau Trezoreria Brașov nu operează tranzacții cu cardul REVOLUT.

Candidații care au achitat taxa de ÎNSCRIERE, dar nu au trimis dosarele spre procesare sau care au achitat de mai multe ori taxa pentru același dosar sau care au achitat taxa de înscriere deși erau scutiți, pot solicita restituirea acesteia, până la data de 29.11.2021, prin trimiterea DE PE ADRESA DE EMAIL A CONTULUI DIN PLATFORMA DE ADMITERE, pe adresa de email restituiri-taxe@unitbv.ro, a următoarelor documente:

 1. Cerere – conform modelului care se poate descărca de aici: model cerere iulie 2021, model cerere septembrie 2021.
 2. Copie după ordinul de plată (OP) sau mandatul poștal, dacă taxa a fost achitată cu OP sau mandat poștal în contul de Trezorerie (NUMAI dacă plata nu s-a efectuat online prin platforma de admitere).
 3. Copie după cartea de identitate a plătitorului taxei.
 4. Copie după extrasul de cont al plătitorului taxei.

Atenție, pentru orice dosar trimis spre procesare (validat sau invalidat) taxa de înscriere nu se restituie, conform art.6 din contractul de înscriere (CONTRACT PRIVIND PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ȘI SELECȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE 2021 ŞI ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR ADMIŞI).

A. RETRAGERE CANDIDAT

Cererile de restituire ca urmare a retragerii candidatului care a participat la concursul de admitere in sesiunea iulie 2021 au putut fi formulate până la data de 29 iulie 2021, ora 13:00 (pentru Facultatea de Medicină termenul a fost 31 iulie 2021, ora 13:00), conform art. 15 din contract.

Cererile de restituire ca urmare a retragerii candidatului care participă la concursul de admitere in sesiunea septembrie 2021 pot fi formulate până la data de 18 septembrie 2021, ora 13:00.

Candidatul care solicită acest lucru va trimite DE PE ADRESA DE EMAIL A CONTULUI DIN PLATFORMA DE ADMITERE, pe adresa comisiei de admitere a facultății, următoarele documente:

 1. Cerere – conform modelului care se poate descărca de aici: model cerere iulie 2021, model cerere septembrie 2021.
 2. Copie după ordinul de plată (OP) sau mandatul poștal, dacă taxa a fost achitată cu OP sau mandat poștal în contul de Trezorerie (NUMAI dacă plata nu s-a efectuat online prin platforma de admitere).
 3. Copie după cartea de identitate a plătitorului taxei.
 4. Copie după extrasul de cont al plătitorului taxei.

Cererile depuse până la data de 29 iulie 2021, ora 13:00, vor fi avizate de decani și vor fi procesate în cursul lunii august 2021.  

Atenție, pentru candidatii inscrisi in sesiunea iulie 2021, conform Art. 9. din contract, “Dacă un candidat admis pe locurile cu taxă solicită în scris retragerea dosarului după data de 29 iulie 2021, ora 13.00, când expiră termenul pentru confirmarea locurilor din faza finală, pierde dreptul de restituire a primei tranșe din taxa de școlarizare achitate pentru locul ocupat prin admitere”. Pentru Facultatea de Medicină termenul este 31 iulie 2021, ora 13:00.

Atenție, pentru candidatii inscrisi in sesiunea septembrie 2021, conform Art. 9. din contract, “Dacă un candidat admis pe locurile cu taxă solicită în scris retragerea dosarului după afișarea listelor în urma FAZEI FINALE, respectiv după data de 18 septembrie 2021, ora 13:00, pierde dreptul de restituire a primei tranșe din taxa de școlarizare achitată pentru locul ocupat prin admitere.” 

 

B. SOLICITARE DE RESTITUIRE A PRIMEI TRANȘE DIN TAXA DE ȘCOLARIZARE CA URMARE A TRECERII DE PE LOC CU TAXĂ PE UN LOC BUGETAT (conform art. 12 coroborat cu art. 8 din contract)

Candidatul care solicită acest lucru va trimite DE PE ADRESA DE EMAIL A CONTULUI DIN PLATFORMA DE ADMITERE, pe adresa comisiei de admitere a facultății, următoarele documente:

 1. Cerere – conform modelului care se poate descărca de AICI.
 2. Copie după ordinul de plată (OP) sau mandatul poștal, dacă taxa a fost achitată cu OP sau mandat poștal în contul de Trezorerie (NUMAI dacă plata nu s-a efectuat online prin platforma de admitere).
 3. Copie după cartea de identitate a plătitorului taxei.
 4. Copie după extrasul de cont al plătitorului taxei.

Vezi aici adresele de email ale comisiilor de admitere pe facultăți. 

Restituirea taxelor se face după data de 1 octombrie (data înmatriculării) iar cererile se pot depune până la data de 12 noiembrie 2021.

Candidatul care solicită acest lucru va trimite DE PE ADRESA DE EMAIL A CONTULUI DIN PLATFORMA DE ADMITERE, pe adresa comisiei de admitere a facultății, cererea conform modelului care se poate descărca de aici: model cerere iulie 2021, model cerere septembrie 2021.
Cererea va fi avizată de către decanul facultății, cu confirmarea retragerii din concursul de admitere de pe locul cu taxă precizat și transferul primei tranșe a taxei de școlarizare către noua facultate.
Cererea scanată se retrimite pe adresa de email a candidatului cu mențiunea că acesta trebuie să o încarce în platforma de admitere, la dovada de plată a primei tranșe a taxei de școlarizare pentru noua facultate, în termenul prevăzut în contract pentru confirmarea locului cu taxă.

Vezi aici adresele de email ale comisiilor de admitere pe facultăți.

Candidații care sunt orfani de ambii părinți și au vârsta sub 26 ani sau care provin din centrele de plasament / sistemul de protecție socială, declarați admiși pe locuri cu taxă, pot opta pentru amânarea plății acesteia dacă  încărcă în aplicația de admitere, în câmpul Dovadă de plată,  documentele care atestă apartenența la una dintre categoriile de mai sus.

Acte necesare pentru înscrierea candidaților

1.1 Fișa de înscriere din aplicația informatică a UniTBv
1.2 a) Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) copie scanată
       b) Suplimentul la diploma de bacalaureat / Foaia matricolă copie scanată.
       c) Adeverința care înlocuiește diploma de bacalaureat, doar pentru candidații care au susținut examenul de bacalaureat în 2022.
1.3. Certificatul de naștere (copie scanată);
1.4. Cartea de identitate (copie scanată) - pentru cetățenii români cu domiciliul în România;
1.5. Dovada plății taxei de înscriere (în cazul în care nu s-a făcut plata cu cardul prin intermediul platformei de admitere);
1.6. Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul este apt, din punct de vedere medical, pentru studii (copie scanată);
1.7. Copie scanată după certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea la concurs se face după numele din certificatul de naștere;
1.8. Adeverință din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială, pentru cei aflați în această situație (copie scanată).


Pentru copiile scanate incarcate pe site candidatii își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale / scanate și cele originale prin confirmare in cadrul platformei de inscriere.

Candidații care au fost declarați admiși pe un loc finanțat de la buget, vor aduce la sediul facultății diploma în original în termenele prevăzute în calendarul admiterii pentru confirmarea locului. Aceste documente pot fi aduse și de un împuternicit al candidatului, în baza unei procuri simple, redactate de candidat.

În perioada admiterii dispensarul studențesc va funcționa conform programului normal, de luni până vineri, în intervalul orar 8-16.

1.1 Fișa de înscriere din aplicația informatică a UniTBv
1.2 a) Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) copie scanată
       b) Suplimentul la diploma de bacalaureat / Foaia matricolă copie scanată.

Pentru copiile scanate incarcate pe site candidatii își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale / scanate și cele originale prin confirmare in cadrul platformei de inscriere.

Candidații care au fost declarați admiși pe un loc finanțat de la buget, vor aduce la sediul facultății diploma în original în termenele prevăzute în calendarul admiterii pentru confirmarea locului. Aceste documente pot fi aduse și de un împuternicit al candidatului, în baza unei procuri simple, redactate de candidat.

1.3. Certificatul de naștere (copie scanată);
1.4. Cartea de identitate (copie scanată) - pentru cetățenii români cu domiciliul în România;
1.5. Dovada plății taxei de înscriere (în cazul în care nu s-a făcut plata cu cardul prin intermediul platformei de admitere);
1.6. Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul este apt, din punct de vedere medical, pentru studii(copie scanată);
1.7. Copie scanată după certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea la concurs se face după numele din certificatul de naștere.
1.8. Adeverință din care să rezulte calitatea de student, cu menționarea anilor de studii urmați cu subvenție de la bugetul de stat (numai pentru candidații la învățământ cu frecvență), în copie scanată, respectiv redirecționată de pe contul instituțional al universității emitente;
1.9. Adeverință din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială, pentru cei aflați în această situație (copie scanată).

În perioada admiterii dispensarul studențesc va funcționa conform programului normal, de luni pana vineri, în intervalul orar 8-16.

1.1 Fișa de înscriere din aplicația informatică a UniTBv
1.2 a) Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) copie scanată
       b) Suplimentul la diploma de bacalaureat / Foaia matricolă copie scanată.

Pentru copiile scanate incarcate pe site candidatii își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale / scanate și cele originale prin confirmare in cadrul platformei de inscriere.

Candidații care au fost declarați admiși pe un loc finanțat de la buget, vor aduce la sediul facultății diploma în original în termenele prevăzute în calendarul admiterii pentru confirmarea locului. Aceste documente pot fi aduse și de un împuternicit al candidatului, în baza unei procuri simple, redactate de candidat.

1.3. Certificatul de naștere (copie scanată);
1.4. Cartea de identitate (copie scanată) - pentru cetățenii români cu domiciliul în România;
1.5. Dovada plății taxei de înscriere (în cazul în care nu s-a făcut plata cu cardul prin intermediul platformei de admitere);
1.6. Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul este apt, din punct de vedere medical, pentru studii(copie scanată);
1.7. Copie scanată după certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea la concurs se face după numele din certificatul de naștere.
1.8. Diploma de licență sau diploma de absolvire, în copie scanată, însoțită de suplimentul la diplomă/foaia matricolă și o adeverință din care să rezulte numărul anilor de studii urmați cu subvenție de la bugetul de stat (numai pentru candidații la învățământ cu frecvență).

În perioada admiterii dispensarul studențesc va funcționa conform programului normal, de luni pana vineri, în intervalul orar 8-16.

Candidații care, conform legii, pot fi scutiți de taxe de înscriere vor prezenta în plus unul din următoarele acte, după caz:

1.10. Certificat de deces (copie scanată), pentru candidații orfani, cu vârsta sub 26 ani.
1.11. Adeverință din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială, pentru cei aflați în această situație (copie scanată).
1.12. Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți cadru didactic sau cadru didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învățământ din România.
1.13. Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este angajat al Universității Transilvania din Brașov. 
1.14. Adeverință din care să rezulte că este angajat al universității.

1.1 Fișa de înscriere din aplicația informatică a UniTBv
1.2 a) Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) copie scanată
       b) Suplimentul la diploma de bacalaureat / Foaia matricolă copie scanată
       c) Atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat, copie scanată în cazul cetățenilor români care au absolvit în străinătate, eliberat de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED);
      d) Atestatul de recunoaștere a diplomei de bacalaureat, în copie scanată, în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, eliberat de către CNRED;

Pentru copiile scanate incarcate pe site candidatii își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale / scanate și cele originale prin confirmare in cadrul platformei de inscriere.

Candidații care au fost declarați admiși pe un loc finanțat de la buget, vor aduce la sediul facultății diploma în original în termenele prevăzute în calendarul admiterii pentru confirmarea locului. Aceste documente pot fi aduse și de un împuternicit al candidatului, în baza unei procuri simple, redactate de candidat.

În atenția cetățenilor români cu domiciliul stabil în România (posesori de carte de identitate românească) care au studiat şi au acte de studii obținute în afara României

Pe lângă actele necesare pentru înscriere, candidații care au acte de studii obținute în străinătate, trebuie să încarce în aplicația de înscriere Atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat.
Echivalarea diplomei se face de către Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalare a Diplomelor (CNRED), din cadrul Ministerului Educației.
Informații referitor la echivalare se pot găsi la adresa: https://cnred.edu.ro/ro/echivalare-diplome-de-bacalaureat-obtinute-in-strainatate

Candidații trebuie să transmită documentele necesare echivalării sub formă de copii scanate, lizibile, în format PDF, la adresa de e-mail: international.office@unitbv.ro

Dacă vreunul dintre documentele solicitate nu este încărcat, cererea NU va fi procesată.

Candidații vor primi pe e-mail de la Biroul de cooperare internațională (tel: 0268 477 384) o adeverință care confirmă depunerea documentelor pentru echivalarea diplomei; această adeverință va fi încărcată în aplicația de înscriere on-line, în locul Atestatului de echivalare a diplomei de bacalaureat.

1.3. Certificatul de naștere (copie scanată);
1.4.  a) Cartea de identitate (copie scanată) - pentru cetățenii români cu domiciliul în România;
         b) Pașaport de cetățean străin și/sau de cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate (copie scanată) și buletin/ carte de identitate care atestă domiciliul stabil (copie scanată).
1.5. Dovada plății taxei de înscriere (în cazul în care nu s-a făcut plata cu cardul prin intermediul platformei de admitere);
1.6. Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul este apt, din punct de vedere medical, pentru studii(copie scanată);
1.7. Copie scanată după certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea la concurs se face după numele din certificatul de naștere.

Actele de la punctele 1.1-1.7, în plus certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională și traducere autorizată în limba română) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie, și inclusiv mențiuni privind eventuale antecedente și starea actuală a candidatului legate de boli cronice și respectiv de SARS-CoV 2 (copie scanată); în cazul în care este necesară prezența fizică a candidatului la probele de la admitere, se pune în vedere candidaților că va fi necesar să prezinte rezultatul negativ al testului de identificare al agentului etiologic al bolii COVID19 efectuat cu 3-4 zile înainte de examen, iar în conformitate cu prevederile OMEC 4259 din 15 mai 2020, candidatul din afara granițelor țării trebuie să prezinte și o declarație pe propria răspundere din care să reiasă că a respectat regimul de izolare / carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile.

În perioada admiterii dispensarul studențesc va funcționa conform programului normal, de luni pana vineri, în intervalul orar 8-16.
 

Precizare: dacă diploma și foaia matricolă sunt redactate într-o limbă străină, este necesară o traducere legalizată a acestora în limba română.

 

 

Precizări suplimentare privind înscrierea candidaților

 • • Adeverințele medicale se eliberează de către medicul de familie sau de către medicul școlar. Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta adeverințe medicale vizate de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesională, cu precizarea expresă a afecțiunilor, conform criteriilor din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 427/1976. Nedeclararea acestor afecțiuni atrage după sine cuvenitele consecințe.
 • • În mod excepțional, cetățenii străini și românii de pretutindeni, vor depune în procedura de înscriere online și certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională și traducere autorizată în limba română) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie, și inclusiv mențiuni privind eventuale antecedente și starea actuală a candidatului legate de boli cronice. 
 • • Studenții UNITBV pot participa la concursul de admitere pentru a urma concomitent două facultăți, în baza unei adeverințe eliberate de decanatul facultății la care sunt înmatriculați.
  Candidații cu diplome echivalente diplomei de bacalaureat cărora nu li se poate calcula media de la examenul de bacalaureat vor primi avizul Comisiei de verificare și echivalare diplome pe universitate, care va stabili o medie echivalentă de bacalaureat necesară la calculul mediei finale de clasificare a candidaților.
 • • La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare într-o limbă modernă (engleză, franceză sau germană), candidații cetățeni români sau străini vor susține o probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins. Proba se susține conform calendarului stabilit pentru fiecare program de studii(informațiile vor fi furnizate pe platforma de admitere, la selectarea unui program cu altă limbă de predare decât limba română).
 • • Testul nu este necesar în următoarele cazuri: (i) candidații au susținut la examenul de bacalaureat o probă de competențe lingvistice pentru limba de predare a programului dorit (dovada se va încărca pe platforma de admitere în procesul de înscriere);(ii) candidații dețin un atestat de competență lingvistică eliberat de instituții recunoscute de ministerul de resort sau atestate de competență lingvistică cu recunoaștere internațională; (iii) candidații au cetățenia unui stat sau au acte de studii eliberate de o instituție dintr-o țară în care limba oficială este limba în care sunt organizate programele de studii.
 • • Pentru fiecare candidat înscris la admitere, Comisia de admitere pe facultate va colecta toate datele cuprinse în Fișa de înscriere.

Condiții de înscriere la al doilea domeniu de licență

1. Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ care le oferă, dar numai unul dintre ele poate fi finanțat de la bugetul de stat.

2. Studenții cetățeni ai României pot urma un al doilea domeniu de licență, în urma unui concurs de admitere susținut în aceleași condiții cu ale unui absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat.

3. Studenții instituțiilor de învățământ superior de stat înmatriculați în anii precedenți pe locurile finanțate de la bugetul de stat care renunță la continuarea studiilor sau decid să urmeze un al doilea program de studii la UniTBv pot beneficia de subvenția de la bugetul de stat numai pe durata normală de studii pentru respectivul ciclu (se scad din durata noului program anii cu finanțare de la buget la programul de studii urmat anterior).

Citește toate condițiile

Cazare pentru candidații care susțin probe

Pentru concursul de admitere 2021, Universitatea Transilvania din Brașov oferă cazare candidaților care susțin probe.

Candidații la concursul de admiterea  la Universitatea Transilvania din Braşov care susțin probe de concurs la facultățile de Medicină și Educație Fizică și Sporturi Montane, pot solicita cazare în căminul 8 din complexul Memorandului, str. Memorandului 32, la tarifele:

 • 100 lei + TVA / zi de persoană (candidat la concursul de admitere 2021)
 • 110 lei + TVA / zi de persoană (însoțitor)

Documentele necesare pentru cazarea candidaților sunt:

 • Cartea de identitate și legitimația de concurs

Cererile se trimit la adresa de email: dcamine@unitbv.ro