Condiții de înscriere la al doilea domeniu de licență

1. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ care le oferă, dar numai unul dintre ele va fi finanțat de la bugetul de stat.

2. Studenții cetățeni ai României pot urma un al doilea domeniu de licență, în urma unui concurs de admitere, susținut în aceleaşi condiții cu ale unui absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat

3. Studenții instituțiilor de învățământ superior de stat înmatriculați în anii precedenți pe locurile finanțate de la bugetul de stat care renunță la continuarea studiilor sau decid să urmeze un al doilea program de studii la Universitatea Transilvania din Braşov beneficiază de subvenția de la bugetul de stat numai pe durata normală de studii (scăzând din durata de studii a noului program anii cu finanțare de la buget la programul de studii inițial).

4. Studenții de la instituțiile de învățământ superior particular cu programe de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu care au fost declarați admişi pe locurile finanțate de la bugetul de stat, în urma admiterii, la acelaşi domeniu, pot beneficia de recunoaşterea studiilor efectuate. Consiliul facultății va solicita avizul Consiliului de Administrație referitor la anul în care pot fi înmatriculați, precum şi eventualele examene de diferență. Locurile rămase libere prin trecerea acestora în an superior nu pot fi ocupate nici în regim cu taxă.

5. Absolvenții din învățământul superior de stat care au beneficiat de locuri finanțate de la bugetul de stat, cu diplomă de licență (sau echivalentă cu aceasta), respectiv diplomă de absolvire (sau echivalentă cu aceasta), cetățeni ai României, pot urma un al doilea program de studii numai pe locurile cu taxă, prin concurs, în aceleaşi condiții cu absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat.

  • La admitere, candidații vor declara, pe proprie răspundere, dacă au fost studenți sau sunt absolvenți ai altor programe de studii finanțate de la bugetul de stat.
  • Absolvenții cu diplomă de licență, respectiv diplomă de absolvire ai învățământului superior de stat, în regim cu taxă sau particular, au dreptul să urmeze un al doilea program de studii pe locurile finanțate de la bugetul de stat la Universitatea Transilvania din Braşov, prin concurs de admitere, în aceleaşi condiții cu absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat.