Condiții de admitere

Concursul de admitere la formele Învățământ la Distanță (ID) și Învățământ cu Frecvență Redusă (IFR) este organizat de facultățile universității pentru programele de studii ID/IFR care au primit avizul de funcționare conform legii. Învățământul la Distanță și Învățământul cu Frecvență Redusă din Universitatea Transilvania din Brașov este organizat numai în regim cu taxă.