Condiții de admitere

Învățământul la Distanță și Învățământul cu Frecvență Redusă din Universitatea Transilvania din Brașov este organizat numai în regim cu taxă.