Taxe

Taxa de înscriere se achită la sediul facultății, la comisia de admitere (cu excepția facultăților cu înscriere online pentru care taxa se achită prin transfer bancar, din orice bancă, în contul Universității Transilvania din Brașov, conform detaliilor de mai jos).

Taxa de școlarizare se poate achita la casieriile universității sau prin OP.  Programul casieriilor poate fi consultat AICI.  

În cazul plății prin O.P. vă rugăm să verificați dacă a fost completat corect pe ordin:
1) CONTUL UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV: BANCA: TREZORERIA BRAȘOV CONT IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX CF: 4317754
2) NUMELE, PRENUMELE CANDIDATULUI (Persoana pentru care se plătește taxa)
3) INIȚIALA TATĂLUI
4) FACULTATEA ȘI PROGRAMUL DE STUDII LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL PE LOCURI CU TAXĂ

NOTA: Conform Contractului candidatului la admitere, Candidații care plătesc prin OP (ordin de plată) trebuie să trimită, până la data și ora stabilite prin contract, în funcție de fază, confirmarea locului ocupat, prin transmiterea, pe adresa de e-mail a facultății, a OP-ului, pe care se completează olograf numele și prenumele candidatului, numărul legitimației de concurs și numele facultății şi se semnează.