Taxe

Detalii privind achitarea taxelor de înscriere și taxelor de școlarizare la UNITBV -admitere:

  1. Taxa de înscriere se achită:
  2. - online, prin intermediul aplicației de înscriere;
   - prin ordin de plată sau transfer bancar sau mandat poștal, din orice bancă, în contul Universității Transilvania din Brașov, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare:

 • Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov
  Cod fiscal: 4317754
  Cod IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
  Cod SWIFT: BIC/SWIFT TREZROBU (acest cod este obligatoriu în cazul achitării taxelor din străinătate)
  Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos:

 • Tipul taxei: taxă admitere
 • Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata (exact ca în fișa de înscriere)
 • Inițiala tatălui
 • Facultatea aleasă pentru înscriere
 • Forma de învățământ (IF, ID, FR)

Recomandăm folosirea conturilor deschise la băncile românești.

Atenție:  Momentan Universitatea sau Trezoreria Brașov nu operează tranzacții cu cardul REVOLUT.

  1. Prima tranșă din taxa de școlarizare, pentru confirmarea ocupării locului cu taxă se poate achita:
  2. - online, prin intermediul aplicației de înscriere;
   - prin ordin de plată sau transfer bancar sau mandat poștal, din orice bancă, în contul Universității Transilvania din Brașov, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare:

 • Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov
  Cod fiscal: 4317754
  Cod IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
  Cod SWIFT: BIC/SWIFT TREZROBU (acest cod este obligatoriu în cazul achitării taxelor din străinătate)
  Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos:

 • Tipul taxei: taxă școlarizare
  Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata (exact ca în fișa de înscriere)
  Inițiala tatălui
  Facultatea unde a fost admis
  Programul de studii
  Forma de învățământ (IF, ID, FR)

Recomandăm folosirea conturilor deschise la băncile românești.

Atenționare: CANDIDATUL admis pe loc cu taxă, indiferent  de fază, se obligă să achite prima tranșă a taxei de școlarizare şi să confirme locul ocupat prin încărcarea pe platforma de admitere a dovezii de plată a primei tranșe a taxei de școlarizare. (Această obligația este specificată în contractul de înscriere).