Programe de conversie profesională în tehnologie ID

Universitatea Transilvania din Brașov organizează programe de conversie profesională în tehnologie ID pentru Matematică şi Informatică și TIC.

Programele de conversie profesională în tehnologie ID sunt concepute pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din învațământul preuniversitar care doresc dobândirea de noi competențe pentru noi specializări.

Programele de conversie profesională sunt organizate în regim cu taxă.

Durata studiilor este de doi ani.

Universitatea Transilvania din Brașov organizează următoarele programe de conversie profesională în tehnologie ID:

  • Matematică – Facultatea de Matematică și informatică
    coordonator: conf. dr. Olivia Florea (olivia.florea@unitbv.ro)
  • Informatică şi TIC – Facultatea de Matematică și informatică
    coordonator: lect. dr. Vlad Monescu (monescu@unitbv.ro)

Pentru înscrierea la programele de conversie aveți nevoie de actele de înscriere însoțite de adeverință de la instituția de învățământ în care funcționați deja, în care să fie precizată vechimea în sistemul de învățământ preuniversitar.

OBS. Deoarece candidații la aceste programe de studii sunt cadre didactice din învățământul preuniversitar, absolvenți ai unei facultăți, actele necesare sunt cele corespunzatoare înscrierii la studiile de masterat, fiind necesară și diploma de licență.

Admiterea se face pe baza mediei de la examenul de licență.

Mai multe detalii despre programele de mai sus găsiți AICI.