Programe de conversie profesională

Universitatea Transilvania din Brașov organizează programe de conversie profesională pentru Matematică, tehnologia informației și comunicării și Educație tehnologică

Programele de conversie profesională în forma specifică Învățământului la Distanță (ID) sunt concepute pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din învațământul preuniversitar care doresc dobândirea de noi competențe pentru noi specializări.

Programele de conversie profesională sunt organizate în regim cu taxă.

Durata studiilor este de doi ani.

Universitatea Transilvania din Brașov organizează următoarele programe de conversie profesională:

  • Matematică – Facultatea de Matematică și informatică
    coordonator: conf. dr. Olivia Florea (olivia.florea@unitbv.ro)
  • Tehnologia informației și comunicării - Facultatea de Matematică și informatică
    coordonator: lector dr. Anca Vasilescu (vasilex@unitbv.ro)
  • Educație tehnologică – Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial
    Coordonator: ionescu.m@unitbv.ro

Pentru înscrierea la Programul de Conversie aveti nevoie de actele de înscriere însoțite de adeverință de la instituția de învățământ în care funcționează candidatul, în care să fie precizată vechimea în sistemul de învățământ preuniversitar

OBS. Deoarece candidatii la aceste programe de studii sunt cadre didactice din invatamantul preuniversitar, absolventi ai unei facultati, actele necesare sunt cele corespunzatoare inscrierii la studiile de masterat, fiind necesară și diploma de licență.

Media de admitere este reprezentata de media de la examenul de licenta.

Programul de studii MATEMATICĂ

Orar semestrul I an universitar 2017-2018
TRANSE SCOLARIZARE valabil incepand cu anul univ. 2017-2018
I-a transa de scolarizare: 15 noiembrie - 800 lei (valabila pentru studentii din anul II, studentii din anul I trebuie sa respecte datele contractului de admitere) II-a transa de scolarizare: 15 ianuarie - 1000 lei III-a transa de scolarizare: 1 martie- 1000 lei

Taxe:

Taxa de școlarizare: 3.000 de lei/an

Prima tranță de școlarizare: 15 noiembrie - 800 lei (valabila pentru studentii din anul II. Studenții din anul I trebuie să respecte datele contractului de admitere)
A doua tranșă de școlarizare: 15 ianuarie - 1000 lei
A treia tranșă de școlarizare: 1 martie- 1000 lei

Taxa de înscriere: 200 de lei

Taxa de înscriere se achită la sediul facultății, la comisia de admitere.
Taxa de școlarizare se poate achita la casieriile universității (vezi programul) sau prin OP.
În cazul plății prin O.P. vă rugăm să verificați dacă a fost completat corect pe ordin:
1) CONTUL UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV: BANCA: TREZORERIA BRAȘOV CONT IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX CF: 4317754
2) NUMELE, PRENUMELE CANDIDATULUI (Persoana pentru care se plătește taxa)
3) INIȚIALA TATĂLUI
4) FACULTATEA ȘI PROGRAMUL DE STUDII LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL PE LOCURI CU TAXĂ