Programe de conversie profesională

Universitatea Transilvania din Brașov organizează programe de conversie profesională în cadrul mai multor facultăți.

Programele de conversie profesională  sunt concepute pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din învațământul preuniversitar care doresc dobândirea de noi competențe pentru noi specializări.

Programele de conversie profesională sunt organizate în regim cu taxă.

Durata studiilor este de doi ani.

Universitatea Transilvania din Brașov organizează următoarele programe de conversie profesională - forma de învățământ cu frecvență (FR):

  • Tehnologie și control în alimentație publică și turism – Facultatea de Alimentație și turism
    coordonator: prof. dr. ing. Vasile PĂDUREANU (padu@unitbv.ro)

Universitatea Transilvania din Brașov organizează următoarele programe de conversie profesională - forma de învățământ la distanță (ID):

  • Matematică – Facultatea de Matematică și informatică
    coordonator: conf. dr. Olivia Florea (olivia.florea@unitbv.ro)
  • Informatică şi TIC – Facultatea de Matematică și informatică
    coordonator: lect. dr. Vlad Monescu (monescu@unitbv.ro)

Mai multe detalii despre programele organizate de Facultatea de Matematică și Informatică găsiți AICI.

Pentru înscrierea la programele de conversie aveți nevoie de actele de înscriere însoțite de adeverință de la instituția de învățământ în care funcționați deja, în care să fie precizată vechimea în sistemul de învățământ preuniversitar.

OBS. Deoarece candidații la aceste programe de studii sunt cadre didactice din învățământul preuniversitar, absolvenți ai unei facultăți, actele necesare sunt cele corespunzatoare înscrierii la studiile de masterat, fiind necesară și diploma de licență.

Admiterea se face pe baza mediei examenului de licență.