Programe de formare psihopedagogică

În paralel cu pregătirea de specialitate, studenții oricărei facultăți au oportunitatea să urmeze Programul de pregătire psihopedagogică pentru a deveni cadru didactic.

În paralel cu pregătirea de specialitate, studenții oricărei facultăți au oportunitatea să urmeze Programul de pregătire psihopedagogică pentru a deveni profesor, oferit numai de Departamentul pentru pregătirea personalului didactic.

Program de studii organizat distinct de cel de licență

Nivelul I (inițial): acordă absolvenților de studii universitare de licență dreptul să ocupe posturi didactice în învățământul gimnazial, în condițiile acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice.

Pentru înscriere:

  • Se bifează în formularul de înscriere din aplicația de admitere căsuța corespunzătoare D.P.P.D.;
  • Se completează scrisoarea de motivație (formularul se deschide în momentul bifării în căsuța corespunzătoare D.P.P.D.);
  • Se printează, se datează și se semnează.

Taxa de școlarizare valabilă pentru anul universitar 2018-2019: 650 de lei (doar pentru studenții admiși la studii de licență cu taxă).