Programe de studii - licență

ROP1

Design industrial

Mecatronică

Inginerie medicală

Autovehicule rutiere

Inginerie mecanică

Ingineria transporturilor și a traficului

Ingineria sudării

Ingineria securității în industrie

Știința materialelor

Antreprenoriat în ingineria materialelor

Limba şi literatura română - O Limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană)

Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatura modernă (franceză, germană) / Limbă şi literatură română

Limba şi literatura chineză – Limba și literatura română / O limba şi literatura modernă (engleză, franceză, germană)

Limbi moderne aplicate (franceză; engleză; germană)

Marketing

Economia comerțului, turismului și serviciilor

Afaceri internaționale

Informatică economică

Calculatoare

Tehnologia informației

Electronică aplicată/Tehnologii și sisteme de telecomunicații

Automatică și informatică aplicată

Robotică

Construcții aerospațiale

Tehnologia construcțiilor de mașini

Ingineria și managementul calității

Inginerie economică industrială

Ingineria și managementul afacerilor

Matematică și informatică

Psihologie

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Psihopedagogie specială

Inginerie și management în alimentația publică și agroturism

Inginerie și management în industria turismului

Ingineria produselor alimentare

Controlul și expertiza produselor alimentare

Ingineria prelucrării lemnului/Ingineria și designul produselor finite din lemn

Silvicultură/Exploatări forestiere/Cinegetică

Măsurători terestre și cadastru

Sociologie

Resurse umane

Comunicarea și relații publice

Media digitală

Asistență socială

Construcții civile, industriale și agricole

Căi ferate, drumuri și poduri

Instalații pentru construcții