Premiem șefii de promoție de liceu, care devin studenți UNITBV

Candidații admiși la programele de licență care: 
(a) au fost șefi ai promoției de la liceul absolvit, sau
(b) au fost membri ai loturilor olimpice ale României și au participat la competiții internaționale sau
(c) au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat

vor primi un laptop și (dacă au acest drept, conform Regulamentului de cazare și funcționare a căminelor studențești) cazare și o masă gratuită la cantină pe tot parcursul anului universitar, exceptând vacanțele.

Menținerea în următorii ani a acestor beneficii referitoare la cazare și masă este condiționată de obținerea la finalul anului a mediei generale peste 9. Candidații admiși la programele de masterat care au fost șefi ai promoției la ciclul de licență vor primi un laptop la începutul anului universitar.