Susținem financiar elevii performanți pentru a studia la UNITBV

UniTBV susține performanța

Care este scopul programului UTBv susține performanța?

Programul urmăreşte susținerea financiară a elevilor performanți pentru a studia în cadrul Universității Transilvania din Braşov.

Cine poate participa?

Programul se adresează elevilor din clasa a XII-a care îndeplinesc cumulativ condițiile:
• media notelor din clasele IX-XII este mai mare sau egală cu nota 8;
• venitul net pe membru de familie din luna mai 2021 este mai mic sau egal cu 1386 lei (sau 2300 lei venit brut)

Ce beneficii sunt oferite?

Beneficiarii programului vor primi pe durata anului I de studiu:
• cazare gratuită în căminul studențesc;
• masă gratuită la cantina universității pe durata anului universitar (voucher zilnic de masă);
• un voucher pentru rechizite cu valoarea de 400 lei.

Câți elevi vor beneficia de susținerea financiară în cadrul programului?

• în total 54 de candidați admiși la Universitatea Transilvania din Brașov în sesiunea de admitere iulie 2021;
• maxim 3 candidați de la fiecare dintre cele 18 facultăți.

Cum se stabilesc beneficiarii programului?

• criteriul de ierarhizare va fi media de admitere;
• primii 3 candidați din fiecare facultate, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, cu condiția ca aceștia să fie înscriși în programul „UTBv susține performanța”.

Ce documente sunt necesare pentru a participa?

formularul de înscriere;
• două recomandări de la cadre didactice sau personalități publice locale;
formularul „Planuri pentru viitor”;
• copie simplă după foaia matricolă;
• 
adeverințe cu veniturile nete ale părinților și elevului pe luna mai 2021;
copii simple după certificatele de naștere/ carnetul de elev/ student al fraților.

Cum mă înscriu în acest program?

Documentele scanate și semnate se vor trimite electronic, într-un singur fișier pdf, pe adresa performanta@unitbv.ro cu mențiunea Înscriere în programul UniTBv susține performanța.

Când se face înscrierea în program?

În perioada 09.07.2021-17.07.2021.

Când și cum aflu dacă sunt înscris în program?

Lista candidatilor inscrisi in program
Candidații înscriși în programul UniTBv susține performanța 2021  vor depune dosarul cu toate documentele de înscriere în program până la data de 27 iulie 2021, ora 15.00 (data poștei).
Dosarul se va depune la registratura Universității Transilvania din Brașov sau se va trimite prin mandat poștal cu confirmare de primire la adresa:
Universitatea Transilvania din Brașov
B-dul Eroilor nr 29, Brașov
Cod Poștal 500036
Programul ”UniTBv susține performanța”
 

Când și cum aflu dacă sunt beneficiarul programului?

Lista cu beneficiarii programului va fi afișată până în data de 29.07.2021 la adresa de web https://admitere.unitbv.ro/sustinem-performanta/sustinem-financiar-elevii-performanti.html 

Mai trebuie înscriu la admitere?

Da. Înscrierea se realizează conform calendarului admiterii și a regulamentului UTBv.

Îmi afectează participarea la program primirea altor drepturi sau beneficii?

Nu, beneficiile primite în cadrul programului nu limitează posibilitatea studenților de a beneficia de celelalte drepturi și ajutoare conform legislației și a regulamentelor UTBv. 
Pe cine întreb dacă am nelămuriri?
E-mail: performanta@unitbv.ro