Susținem financiar elevii performanți pentru a studia la UNITBV

UniTBV susține performanța

Care este scopul programului UniTBv susține performanța?

Programul urmăreşte susținerea financiară a elevilor performanți pentru a studia în cadrul Universității Transilvania din Braşov.

Cine poate participa?

Programul se adresează elevilor din clasa a XII-a care îndeplinesc cumulativ condițiile:
• media notelor din clasele IX-XII este mai mare sau egală cu nota 8;
• venitul net pe membru de familie din luna mai 2022 este mai mic sau egal cu 1524 lei (sau 2550 lei venit brut);
• se înscriu la concursul de admitere în sesiunea iulie 2022.

Ce beneficii sunt oferite?

Beneficiarii programului vor primi pe durata anului I de studiu:
• cazare gratuită în căminul studențesc;
• masă gratuită la cantina universității pe durata anului universitar (voucher zilnic de masă);
• rechizite în valoare de 400 de lei.

Câți elevi vor beneficia de susținerea financiară în cadrul programului?

• în total 54 de candidați admiși la Universitatea Transilvania din Brașov în sesiunea de admitere iulie 2022;
• maxim 3 candidați de la fiecare dintre cele 18 facultăți.

Cum se stabilesc beneficiarii programului?

• criteriul de ierarhizare va fi media de admitere;
• primii 3 candidați din fiecare facultate, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, cu condiția ca aceștia să fie înscriși în programul „UniTBv susține performanța”.

Ce documente sunt necesare pentru a participa?

formularul de înscriere;
formularul „Planuri pentru viitor”;
• copie după foaia matricolă;
• copie după fișa candidatului (primită pe email, după finalizarea înscrierii la facultate)
• 
documente justificative privind veniturile nete ale părinților și elevului pe luna mai 2022 (adeverința cu veniturile nete pentru persoanele angajate, adeverință de la primărie pentru persoanele cu venituri din activități agricole, adeverințe ANAF pentru persoane cu venituri din alte surse sau fără venituri; orice alt document justificativ în care sunt precizate veniturile);

• două recomandări de la cadre didactice sau personalități publice locale;
• copii după certificatele de naștere/carnetul de elev/student al fraților.

Toate documentele vor fi semnate olograf de candidat (pe fiecare pagină a documentului) și scanate.

Cum mă înscriu în acest program?

Documentele semnate și scanate se vor trimite electronic, într-un singur fișier pdf, pe adresa de email performanta@unitbv.ro cu mențiunea Înscriere UniTBv susține performanța.

Când se face înscrierea în program?

Până cel târziu în data de 16 iulie 2022, ora 13:00.

Când și cum aflu dacă sunt beneficiarul programului?

Lista candidaților înscriși în program va fi afișată până în data de 18 iulie 2022.
Lista beneficiarilor programului va fi afișată până în data de 31 iulie 2022 (după afișarea listelor finale de admitere la toate facultățile).

Mai trebuie înscriu la admitere?

Da. Înscrierea se realizează conform calendarului admiterii și a regulamentului UniTBv.

Îmi afectează participarea la program primirea altor drepturi sau beneficii?

Nu, beneficiile primite în cadrul programului nu limitează posibilitatea studenților de a beneficia de celelalte drepturi și ajutoare conform legislației și a regulamentelor UniTBv. 

Pe cine întreb dacă am nelămuriri?

performanta@unitbv.ro