Susținem financiar elevii performanți pentru a studia la UNITBV

UniTBV susține performanța

Care este scopul programului UTBv susține performanța?

Programul urmăreşte susținerea financiară a elevilor performanți pentru a studia în cadrul Universității Transilvania din Braşov.

Cine poate participa?

Programul se adresează elevilor din clasa a XII-a care îndeplinesc cumulativ condițiile:
• media notelor din clasele IX-XII este mai mare sau egală cu nota 8;
• venitul mediu pe membru de familie din luna mai 2018 este mai mic sau egal cu 1900 lei brut.

Ce beneficii sunt oferite?

Beneficiarii programului vor primi pe durata anului I de studiu:
• cazare gratuită în căminul studențesc;
• masă gratuită la cantina universității pe durata anului universitar (voucher zilnic de masă);
• un voucher pentru rechizite cu valoarea de 400 lei.

Câți elevi vor beneficia de susținerea financiară în cadrul programului?

• în total 54 de candidați admiși la Universitatea Transilvania din Brașov în sesiunea de admitere iulie 2018;
• câte 3 candidați de la fiecare dintre cele 18 facultăți.

Cum se stabilesc beneficiarii programului?

• criteriul de ierarhizare va fi media de admitere;
• primii 3 candidați din fiecare facultate, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, cu condiția ca aceștia să fie înscriși în programul „UTBv susține performanța”.

Ce documente sunt necesare pentru a participa?

formularul de înscriere;
• două recomandări de la cadre didactice sau personalități publice locale;
formularul „Planuri pentru viitor”

Cum înscriu în acest program?

Dosarul cu toate documentele, inclusiv cele privind venitul familiei din luna mai 2018 și media din clasele IX-XII, se va depune la registratura Universității Transilvania din Brașov sau se va trimite prin mandat poștal cu confirmare de primire la adresa:
Universitatea Transilvania din Brașov, B-dul Eroilor nr 29, Brașov
Programul ”UTBv susține performanța”

Când se face înscrierea în program?

În perioada 15.06.2018-13.07.2018

Când și cum aflu dacă sunt înscris în program?

Lista cu elevii înscriși va fi afișată în data de 16.07.2018 la adresa de web: https://admitere.unitbv.ro/sustinem-performanta/sustinem-financiar-elevii-performanti.html

Când și cum aflu dacă sunt beneficiarul programului?

Lista cu elevii beneficiari ai programului va fi afișată în data de 31.07.2017 la adresa de web https://admitere.unitbv.ro/sustinem-performanta/sustinem-financiar-elevii-performanti.html

Mai trebuie înscriu la admitere?

Da. Înscrierea se realizează conform calendarului admiterii și a regulamentului UTBv.

Îmi afectează participarea la program primirea altor drepturi sau beneficii?

Nu, beneficiile primite în cadrul programului nu limitează posibilitatea studenților de a beneficia de celelalte drepturi și ajutoare conform legislației și a regulamentelor UTBv. 
Pe cine întreb dacă am nelămuriri?
E-mail: cicoc@unitbv.ro