Susținem financiar elevii performanți pentru a studia la UNITBV

UniTBV susține performanța

Care este scopul programului UTBv susține performanța?

Programul urmăreşte susținerea financiară a elevilor performanți pentru a studia în cadrul Universității Transilvania din Braşov.

Cine poate participa?

Programul se adresează elevilor din clasa a XII-a care îndeplinesc cumulativ condițiile:
• media notelor din clasele IX-XII este mai mare sau egală cu nota 8;
• venitul mediu pe membru de familie din luna mai 2019 este mai mic sau egal cu 2080 lei brut.

Ce beneficii sunt oferite?

Beneficiarii programului vor primi pe durata anului I de studiu:
• cazare gratuită în căminul studențesc;
• masă gratuită la cantina universității pe durata anului universitar (voucher zilnic de masă);
• un voucher pentru rechizite cu valoarea de 400 lei.

Câți elevi vor beneficia de susținerea financiară în cadrul programului?

• în total 54 de candidați admiși la Universitatea Transilvania din Brașov în sesiunea de admitere iulie 2019;
• maxim 3 candidați de la fiecare dintre cele 18 facultăți.

Cum se stabilesc beneficiarii programului?

• criteriul de ierarhizare va fi media de admitere;
• primii 3 candidați din fiecare facultate, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, cu condiția ca aceștia să fie înscriși în programul „UTBv susține performanța”.

Ce documente sunt necesare pentru a participa?

formularul de înscriere;
• două recomandări de la cadre didactice sau personalități publice locale;
formularul „Planuri pentru viitor”;
• copie simplă după foaia matricolă;
• adeverințele de venit ale membrilor familiei din luna mai 2019;
copii simple după certificatele de naștere/ carnetul de elev/ student al fraților.

Cum înscriu în acest program?

Dosarul cu toate documentele se va depune la registratura Universității Transilvania din Brașov sau se va trimite prin mandat poștal cu confirmare de primire la adresa:
Universitatea Transilvania din Brașov
B-dul Eroilor nr 29, Brașov
Cod Poștal 500036
Programul ”UniTBv susține performanța”

Când se face înscrierea în program?

În perioada 15.07.2019-19.07.2019

Când și cum aflu dacă sunt înscris în program?

Lista cu elevii înscriși va fi afișată până în data de 23.07.2019 la adresa de web: https://admitere.unitbv.ro/sustinem-performanta/sustinem-financiar-elevii-performanti.html

Când și cum aflu dacă sunt beneficiarul programului?

Lista cu beneficiarii programului va fi afișată până în data de 30.08.2019 la adresa de web https://admitere.unitbv.ro/sustinem-performanta/sustinem-financiar-elevii-performanti.html

Mai trebuie înscriu la admitere?

Da. Înscrierea se realizează conform calendarului admiterii și a regulamentului UTBv.

Îmi afectează participarea la program primirea altor drepturi sau beneficii?

Nu, beneficiile primite în cadrul programului nu limitează posibilitatea studenților de a beneficia de celelalte drepturi și ajutoare conform legislației și a regulamentelor UTBv. 
Pe cine întreb dacă am nelămuriri?
E-mail: cicoc@unitbv.ro