Condiții de admitere

Pentru programul de studii:

  • Medicină

100% concurs pe bază de test grilă din Biologie (clasa a XI-a) și Chimie organică (clasa a X-a și a XI-a).

Vezi AICI tematica de admitere

 

La medii egale, departajarea se face în funcţie de:
1. Punctajul obținut la grilele de Biologie
2. Media Examenului de bacalaureat
3. Media aritmetică a mediilor din anii de liceu


Pentru programele de studii: 

  • Asistență medicală generală
  • Balneofiziokinetoterapie și recuperare
  • Laborator clinic

- test grilă din Biologie (clasa a XI-a) = 60% din cuantumul mediei
- media examenului de bacalaureat = 40% din cuantumul mediei.

Vezi AICI tematica de admitere

 

La medii egale, departajarea se face în funcţie de:
1. Punctajul obținut la testul grilă
2. Media aritmetică a mediilor din anii de liceu


Criterii de ierarhizare (la toate programele de studii): medie/opțiune