Programe de studii

Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial

Învățământ cu frecvență:

  • Ingineria construcțiilor sustenabile
  • Instalații pentru clădiri eficiente energetic
  • Hazarduri naturale și evaluarea riscului în inginerie civilă (în limba engleză)
  • Management de proiect în regenerarea urbană (în limba engleză)

 

Vezi mai multe: https://constructii.unitbv.ro/ro/programe-de-studii/masterat.html