Condiții de admitere

Pentru toate programele de studii, admiterea se face pe bază de dosar și interviu:

  • 70% media examenului de diplomă/licență
  • 30% nota obținută la interviu; 

 

Criterii de departajare la medii egale:

1. Media anilor de studii din ciclul de licență
2. Nota obținută la proba scrisă din cadrul examenului de diplomă/licență

Criterii de ierarhizare: opțiune/medie

 

Vezi mai multe detalii privind probele de concurs: https://dpm.unitbv.ro/ro/admitere/admitere-masterat/tematica-de-admitere.html