Condiții de admitere

Pentru toate programele de licență admiterea se face pe bază de interviu:

100% media de la interviu 

Criterii de departajare la medii egale:

1. Media obținută la examenul de licență
2. Nota la proba scrisă de la examenul de licență
3. Nota la proba orală a examenului de licență

Criterii de ierarhizare: medie/opțiune

Vezi mai multe detalii privind probele de concurs la : https://drept.unitbv.ro/ro/admitere/admitere-masterat/tematica-de-admitere.html