Programe de studii

Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial

Învățământ cu frecvență:

  • Inovare culturală
  • Studii de limba și literatura română
  • Studii de limbă și literatură germană din perspectivă interculturală (în limba germană) 
  • Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză) 
  • Studii de limbă și cultură franceză  (în limba franceză)

 

Învățământ cu frecvență redusă:

  • Cultură și discurs în spațiul anglo-american (în limba engleză)
  • Limbă și literatură română-identitate în multiculturalism

 

Vezi mai multe: https://litere.unitbv.ro/ro/programe-de-studii/masterat.html