Condiții de admitere

Pentru toate programele de studii admiterea se face pe bază de dosar și portofoliu:

- 70% media Examenului de diplomă/licență

- 30% portofoliu (scrisoare de intenție)

Pentru programele de studii în limba engleză: probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studii organizate într-o limbă străină. Proba este orală și se susține la înscrierea candidatului. Testul nu este necesar pentru candidații care au un atestat de competență lingvistică eliberat de instituții recunoscute de către ME, nici pentru absolvenții UniTBv care au studiat limba respectivă timp de 4 semestre, în cadrul programului de licență.

Criterii de departajare la medii egale:

1. Nota obținută la proba de susținere a proiectului de diplomă/lucrării de licență
2. Media anilor de studii din ciclul de licență

Criterii de ierarhizare: medie/opțiune

Vezi mai multe detalii privind probele de concurs la: https://silvic.unitbv.ro/ro/admitere/admitere-masterat/tematica-de-admitere.html