Condiții de admitere

Pentru toate programele de studii admiterea se face pe bază de dosar și interviu:

  • 50% - media examenului de licență
  • 50% - media obținută la interviu

 Tematica pentru interviu este disponibilă pe site-ul facultății .

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
1. Media anilor de studii din ciclul de licență
2. Nota obținută la proba 1 - evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate, probă orală, la examenul de licență
3. Nota la susținerea lucrării de licență

Criterii de ierarhizare: medie/opțiune

 

Vezi mai multe detalii privind probele de concurs la: https://econ.unitbv.ro/ro/admitere/admitere-masterat/tematica-de-admitere.html