Condiții de admitere

Pentru programele de studii:

 
  • Matematică informatică
  • Informatică (învățământ cu frecvență)
  • Informatică aplicată

Admiterea se face pe bază de dosar:
- Px[25% x (media de bac)+75% x (cea mai mare notă obținută la bac la matematică sau la informatică)], unde P este ponderea profilului liceului absolvit; P=1 pentru Matematică-Informatică, P=0,975 pentru Științele naturii, P=0,950 pentru restul profilelor

Dacă la examenul de bacalaureat nu a fost susținută proba de Matematică/Informatică, se acordă nota 0.


1. Nota la disciplina de bacalaureat (Matematică sau Informatică) aleasă pentru calculul mediei de admitere
2. Nota la disciplina de bacalaureat (Matematică sau Informatică) care nu a fost aleasă pentru calculul mediei de admitere*
3. Tipul probei de matematică de la bacalaureat, în ordinea prioritară:
a. matematică informatică
b. matematică științele naturii
c. matematică tehnologic
d. matematică pedagogic

*Dacă la examenul de bacalaureat nu a fost susținută proba de Matematică/Informatică, se acordă nota 0


Pentru programul de studii:

  • Informatică aplicată – în limba germană

Admiterea se face pe bază de dosar: 100% media examenului de bacalaureat
Candidații trebuie să susțină probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins. Proba este orală și se susține online după înscrierea candidatului pe platforma de admitere a universității. Testul nu este necesar pentru candidații care dețin un atestat de competență lingvistică eliberat de instituții recunoscute de către M.E. (inclusiv dovada că li s-au recunoscut competențele lingvistice în respectiva limbă în cadrul examenului de bacalaureat din sesiunea 2023) sau pentru candidații care au obținut nivelul de competență lingvistică în respectiva limbă minimum B1 la probele de la BAC.


1. Cea mai mare dintre notele la disciplinele Matematică și Informatică obținute la examenul de bacalaureat*
2. Nota la disciplina de bacalaureat (Matematică sau Informatică) care nu a fost aleasă la 1*
3. Tipul probei de matematică de la bacalaureat, în ordinea prioritară:
a. matematică informatică
b. matematică științele naturii
c. matematică tehnologic
d. matematică pedagogic
*Dacă la examenul de bacalaureat nu a fost susținută proba de Matematică/Informatică, se acordă nota 0

Pentru programul de studii:

  • Informatică – învățământ la distanță
Admiterea se face pe bază de dosar:
- 50% media examenului de bacalaureat
- 50% cea mai mare dintre notele la disciplinele Matematică și Informatică obținute la examenul de bacalaureat
Dacă la examenul de bacalaureat nu a fost susținută proba de Matematică/Informatică, se acordă nota 0.
1. Nota la disciplina de bacalaureat (Matematică sau Informatică) aleasă pentru calculul mediei de admitere
2. Nota la disciplina de bacalaureat (Matematică sau Informatică) care nu a fost aleasă pentru calculul mediei de admitere*
3. Tipul probei de matematică de la bacalaureat, în ordinea prioritară:
a. matematică informatică
b. matematică științele naturii
c. matematică tehnologic
d. matematică pedagogic

*Dacă la examenul de bacalaureat nu a fost susținută proba de Matematică/Informatică, se acordă nota 0


Criterii de ierarhizare (pentru toate programele de studii): medie/opțiune