Condiții de înscriere la al doilea program de licență

1. Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ care le oferă, dar numai unul dintre ele poate fi finanțat de la bugetul de stat.

2. Studenții cetățeni ai României pot urma un al doilea domeniu de licență, în urma unui concurs de admitere susținut în aceleași condiții cu ale unui absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat.

3. Studenții instituțiilor de învățământ superior de stat înmatriculați în anii precedenți pe locurile finanțate de la bugetul de stat care renunță la continuarea studiilor sau decid să urmeze un al doilea program de studii la UniTBv pot beneficia de subvenția de la bugetul de stat numai pe durata normală de studii pentru respectivul ciclu (se scad din durata noului program anii cu finanțare de la buget la programul de studii urmat anterior).

Citește toate condițiile